Ghana Police: 2016/17 Shortlisted List

SCREENING CENTRE: HO
VENUE: POLICE TRAINING SCHOOL, HO
S/NO BANK S/NO. NAME GENDER
1 1000005463 ANGELA AHIAKPA FEMALE
2 1000037226 ABENEFA  VIVIAN FEMALE
3 1000057601 ABIGAIL   YEBOAH FEMALE
4 1000001780 ABIGAIL ABIOLA FEMALE
5 1000048429 ABIGAIL AKPALU FEMALE
6 1000017628 ABIGAIL OTU FEMALE
7 1000022647 ABIGAIL AWO AMLALO FEMALE
8 1000033134 ABIGAIL ENYONAM GBEDZE FEMALE
9 1000023752 ADAM FATI FEMALE
10 1000008369 ADAMU AISHA FEMALE
11 1000044694 ADANA  VIVIAN FEMALE
12 1000058453 ADIKA MARY FEMALE
13 1000052004 ADU OFOSUHEMAA FEMALE
14 1000055973 AFARI PRISCILLA AFFUM OFFEIBEA FEMALE
15 1000016023 AGATHAR DOGBEY FEMALE
16 1000010407 AGBANU ADWOA PATIENCE FEMALE
17 1000027195 AGBLEWORNU WOETSA MATILDA JULIANA AGBENYO FEMALE
18 1000035389 AGBO  LILIAN FEMALE
19 1000059174 AGLAGO JULIET FEMALE
20 1000060347 AGNES MENSAH FEMALE
21 1000031516 AGNES OWUSU AMPOMAH FEMALE
22 1000020812 AHORBU  MICHEALLA FEMALE
23 1000045368 AJARA SEIDU FEMALE
24 1000060918 AKORFA ADOBOE FEMALE
25 1000007613 AKORNEFA BLESSING  BIEKRO FEMALE
26 1000025291 AKOS ATAA DZETINE FEMALE
27 1000017490 AKOTO REGINA FEMALE
28 1000005513 AKPENE DZRAMADO FEMALE
29 1000042714 AKPENE GIFTY GIDISU FEMALE
30 1000013312 AKPENE AMA ADUBRA FEMALE
31 1000043597 AKUWA JENNIFER  DAKEY FEMALE
32 1000021441 ALBERTA AKU DUMATONU FEMALE
33 1000041862 ALBERTHA MAABENA GODZO FEMALE
34 1000001994 ALEXANDRA ESENAM BESE MISS FEMALE
35 1000038715 ALIMA ABDULAI FEMALE
36 1000028409 AMAFO LINDA FEMALE
37 1000060279 AMEGAYIE FORGIVE FEMALE
38 1000005948 AMINA MUSAH FEMALE
39 1000046829 ANETU ISSAKA FEMALE
40 1000041661 ANGELA ADU-DANQUAH FEMALE
41 1000065137 ANGELA AWUAH FEMALE
42 1000021864 ANGELA AZAGLO FEMALE
43 1000014503 ANGELA OBOUR FEMALE
44 1000011550 ANGELICA MANSAH KLUTSEY FEMALE
45 1000065364 ANITA AWUAH FEMALE
46 1000033202 ANNANETTE BOYETEY FEMALE
47 1000031473 ANOKOR LARTEY FEMALE
48 1000045428 ANTHOINETTE  HOUMALI FEMALE
49 1000020661 ANYENEKA NANA GENEVIVE FEMALE
50 1000031253 APAWU JUSTINE FEMALE
51 1000020866 ASANA  KAKAYE FEMALE
52 1000055642 ASANA  MOHAMMED ALI FEMALE
53 1000061972 ASANTE VERA FEMALE
54 1000056704 ASEM LUCY ELORM FEMALE
55 1000002922 ASEMPAH OLIVIA FEMALE
56 1000044109 ASHIGBUI SANDRA FEMALE
57 1000034271 ASSALE NADINE BOBOLE FEMALE
58 1000045495 ATISO SUSANNA FEMALE
59 1000052762 ATULE ANONDI REJOYCE FEMALE
60 1000015973 AUGUSTINA NTERFUL FEMALE
61 1000029466 AUGUSTINA OKAIKOR DEKU NAA FEMALE
62 1000022503 AWOENAM  AMAGLO FEMALE
63 1000057325 AWOTWE EUNICE FEMALE
64 1000002764 AYIVOR JENNIFER FEMALE
65 1000040148 AYROE RUTH FEMALE
66 1000059851 AZUMAH AMELIA FEMALE
67 1000013670 BEATRICE AMEDONU FEMALE
68 1000026332 BEATRICE ANAGO FEMALE
69 1000023824 BEATRICE ELORM ADJEI FEMALE
70 1000058277 BEATRICE ODOOM FEMALE
71 1000020461 BEATRICE ABRA DOGBEY FEMALE
72 1000023603 BEATRICE ADJOWA ANNAN FEMALE
73 1000036129 BEATRICE ESIWONAM NUTSUGAH FEMALE
74 1000032193 BEATRICE LUMOSHIE KYEI FEMALE
75 1000036491 BEAUTY AMEDORME FEMALE
76 1000058749 BEAUTY BAKU FEMALE
77 1000038220 BEAUTY TEKPOR FEMALE
78 1000010304 BEDZRAH JANET OBINAH FEMALE
79 1000046041 BELIEVE KPESESE FEMALE
80 1000013245 BELINDA   NANEWORTOR FEMALE
81 1000030974 BELINDA AKOSUA KPORVUVU FEMALE
82 1000001645 BELINDA ATTAFOE FEMALE
83 1000002386 BELINDA OFOSUA FEMALE
84 1000002662 BELINDA ABLA AHIABLI FEMALE
85 1000065315 BELINDA EMEFA TETTEH FEMALE
86 1000063557 BENEDICTA  AGORBORTU FEMALE
87 1000050965 BENEDICTA  ANTWIWAH FEMALE
88 1000058110 BENEDICTA  ATITSOGBUI FEMALE
89 1000012302 BENEDICTA  DORTSO FEMALE
90 1000006460 BENEDICTA  FEMENSAH FEMALE
91 1000026449 BENEDICTA  FUSESE FEMALE
92 1000030610 BENEDICTA  KALEBU FEMALE
93 1000020554 BENEDICTA  KUMATROR FEMALE
94 1000052161 BENEDICTA  TSIDI FEMALE
95 1000065824 BENEDICTA ABLA AGBLEVOR FEMALE
96 1000034023 BENEDICTA AKUA ATITSOGBUI FEMALE
97 1000011825 BENEDICTA MAWUENA OHOYIE FEMALE
98 1000046558 BEPENAYE DAINA FEMALE
99 1000048472 BERLINDA BORBI FEMALE
100 1000028026 BERLINDA NEYRAM AYIVI FEMALE
101 1000048348 BERNICE   BANSAH FEMALE
102 1000027384 BERNICE AGBEDUTOR- AKPALOO FEMALE
103 1000029087 BERNICE AMEDZO FEMALE
104 1000024408 BERNICE ATIDEPE FEMALE
105 1000002064 BERNICE BUER FEMALE
106 1000040257 BERNICE HLORTSI FEMALE
107 1000065100 BERNICE EDEM DEH FEMALE
108 1000039692 BERNICE EMEFA ADAFIANOO FEMALE
109 1000032277 BERNICE OCLOO – FEMALE
110 1000055656 BERNICE TORDDEY ADDO FEMALE
111 1000038384 BERTHA OPOBI FEMALE
112 1000033186 BETTY ABLORDEY FEMALE
113 1000045887 BINTU  CHINDU FEMALE
114 1000016337 BINYAM MARY MAWANYE FEMALE
115 1000051277 BLESS DOHON FEMALE
116 1000009656 BLESS KPOGO FEMALE
117 1000013416 BLESS BEATRICE ADAFIA FEMALE
118 1000049970 BLESSING AKORNEFA BIEKKRO FEMALE
119 1000003249 BRIDGET YAOKUMAH FEMALE
120 1000014738 BRIDGET AGORDOR FEMALE
121 1000038429 BRIDGET ASAFO FEMALE
122 1000064522 BRIDGET SARFO FEMALE
123 1000045120 BRIDGET TORKPLIZO FEMALE
124 1000018693 BRIDGET AKPENEH DORDZIE FEMALE
125 1000035205 BRIDGET DEBRAH AKONORBEA FEMALE
126 1000054674 BRIDGET EDZORDZINAM ADOKU FEMALE
127 1000026112 BRIGHT YAO AHIANUGBE FEMALE
128 1000035404 BRIGITTE  DETORNU FEMALE
129 1000008402 CAROLINE NIMO FEMALE
130 1000007584 CATHERINE  KAKAH FEMALE
131 1000024710 CECELIA YAA ATIVI FEMALE
132 1000029911 CECILIA  BOAFO FEMALE
133 1000026915 CELESTINA MANTEY FEMALE
134 1000042835 CELESTINE AGBAHODE FEMALE
135 1000065187 CELESTINE ETORNAM AGUDAH JUSTINE DAKLO FEMALE
136 1000048964 CELESTINE YAWOA AWADADAH FEMALE
137 1000023809 CHAMBA FELICIA FELICIA FEMALE
138 1000055683 CHARITY AKUSIKA AMEGBLETOR FEMALE
139 1000002314 CHARLOTTE ATTAH FEMALE
140 1000040746 CHARLOTTE GOKU FEMALE
141 1000017147 CHARLOTTE KLAGBO FEMALE
142 1000059135 CHARLOTTE VEDE FEMALE
143 1000064200 CHARLOTTE MAKAFUI GATSEY FEMALE
144 1000030555 CHEERFUL AFUA AKPLOH FEMALE
145 1000002284 CHRISTABEL ESIWONAM GLI FEMALE
146 1000017325 CHRISTIANA AGAMAH FEMALE
147 1000005709 CHRISTIANA DOGBATSE FEMALE
148 1000055437 CHRISTIANA KEWU FEMALE
149 1000006231 CHRISTIANA MENSAH FEMALE
150 1000047567 CHRISTINE GOGOE FEMALE
151 1000002620 CLEMENTINA GBEKLEY FEMALE
152 1000023801 COMFORT  AMEKA FEMALE
153 1000044279 COMFORT  ASAMOAH FEMALE
154 1000000440 COMFORT ABLA MOTTEY FEMALE
155 1000051045 COMFORT ADZO DEKONOR FEMALE
156 1000057064 COMFORT AKUTU AGBENORSI FEMALE
157 1000046537 COMFORT DZIEDZORM AMUZU FEMALE
158 1000058296 COMFORT HALL TETTEH FEMALE
159 1000017781 CONFIDENCE  DZOWOE FEMALE
160 1000054493 CONSOLATA ATTAH FEMALE
161 1000031766 CONSTANCE FIAVE FEMALE
162 1000006718 CYNTHIA DOKU FEMALE
163 1000034365 CYNTHIA TETTEY FEMALE
164 1000013869 CYNTHIA CINDY TOLOKU FEMALE
165 1000004343 CYNTHIA YADAH AFUA FEMALE
166 1000028430 DANKWAH JOSEPHINE FEMALE
167 1000012418 DEBORA AKOSUA KUMAH FEMALE
168 1000036690 DEBORAH AHIAVE FEMALE
169 1000006720 DEBORAH AGBENYEGAH FEMALE
170 1000000100 DEBORAH THYWILL AGBODZA YAWA FEMALE
171 1000061316 DEDE ELI ADZO MENSAH FEMALE
172 1000009245 DEGBE ELIZABETH FEMALE
173 1000057615 DEH  NAOMI FEMALE
174 1000045655 DEKU N/A ENYONAM N/A FEMALE
175 1000003831 DEKU REJOYCE ENYONAM FEMALE
176 1000054049 DELALI AMA AMENYO FEMALE
177 1000031570 DELIGHT AURTHUR FEMALE
178 1000005911 DELIGHT DZIFA AKPEKE FEMALE
179 1000015665 DELIGHT MAWUFEMOR ANSAH FEMALE
180 1000061657 DESTINY TAMAKLOE FEMALE
181 1000056435 DIANA  AYIKPA FEMALE
182 1000045338 DIANA AKU DOE FEMALE
183 1000055300 DINAH ASABEA APPIAH FEMALE
184 1000055584 DIVINA ELORM DOE FEMALE
185 1000059243 DIYAYATU, DARAMANU FEMALE
186 1000009581 DOE FIAWOYIPE EVELYN FEMALE
187 1000030060 DOGBEDA SACHIE FEMALE
188 1000011109 DORA KUMAH FEMALE
189 1000006640 DORA  ASIAM FEMALE
190 1000000512 DORA  DZIGBOR FEMALE
191 1000036216 DORA HORLA AKU SEVOR FEMALE
192 1000057690 DORA MENSAH GOZAH FEMALE
193 1000037803 DORCAS ASIEDU FEMALE
194 1000005581 DORCAS AVADZI FEMALE
195 1000007699 DORCAS OFOSUA FEMALE
196 1000023956 DORDOE H. PEACE FEMALE
197 1000023890 DOREEN KUDITSA FEMALE
198 1000064973 DORIS  ATSINA FEMALE
199 1000062992 DORIS  AVORGBEDOR FEMALE
200 1000047306 DORVLO PHILOMINA FEMALE
201 1000024733 EDITH ADDO FEMALE
202 1000005073 EDITH AZAMETI FEMALE
203 1000060284 EDITH GALLEY FEMALE
204 1000032700 EDITH KPLORLA  SOSU FEMALE
205 1000013206 EDNA AMA ASIAM FEMALE
206 1000008487 ELIKEM FREDA AMENORPE FEMALE
207 1000059876 ELIZABETH FORKUO FEMALE
208 1000044942 ELIZABETH AFAGBEDZI FEMALE
209 1000030182 ELIZABETH GBEDEMAH FEMALE
210 1000024110 ELIZABETH NKEBOARE FEMALE
211 1000049402 ELIZABETH EYRAM HORMENYO FEMALE
212 1000012371 ELIZABETH OBAYAA SOLODZI FEMALE
213 1000021486 ELLEN  KPORTUFE FEMALE
214 1000062063 ELSIE PRECIOUS KUDIVOR FEMALE
215 1000013810 EMEFA AKORSU IDA FEMALE
216 1000034293 EMELIA YAWA ANSAH FEMALE
217 1000057482 EMELIA AKOSUA AGYAPOMAA FEMALE
218 1000023323 EMILIA AMETSITSI FEMALE
219 1000003493 EMMA MUDOR ABLA FEMALE
220 1000026431 EMMANUEL DORGBADZI MERCY YEBOAH FEMALE
221 1000032249 EMMANUELLA  DZORDZI KELLY FEMALE
222 1000005796 EMMANUELLA  GATI FEMALE
223 1000011077 EMMANUELLA  GENYA FEMALE
224 1000014086 EMMANUELLA SENA KWAMIGAH FEMALE
225 1000024011 ENERALD  ADEKPUIGAH FEMALE
226 1000003577 ENYONAM ADZORBLE FEMALE
227 1000042356 ENYONAM DEDZO FEMALE
228 1000029781 ENYONAM LOVET KISSEIH FEMALE
229 1000055978 EPIPHANIA DELALI KWADZOVIA FEMALE
230 1000034290 ERICA DZIEDZORM EWUDOR FEMALE
231 1000000883 ERNESTINA DZOTEFE FEMALE
232 1000027264 ERNESTINA  AKUBEA FEMALE
233 1000049983 ERNESTINA  NAADU APOTCHIE FEMALE
234 1000065431 ERNESTINA  NTI FEMALE
235 1000044773 ESIANYO AMU FEMALE
236 1000001301 ESINAM DAVOR FEMALE
237 1000056897 ESTHER TSEKUMAH FEMALE
238 1000051251 ESTHER ANNAN ESTHER ESTHER FEMALE
239 1000025914 ESTHER AYELEY KATASU FEMALE
240 1000011944 ESTHER EMEFA AGORDORMATU FEMALE
241 1000023176 ESTHER SENYO DORGBEFU FEMALE
242 1000022540 ETHEL  DAGBATSA FEMALE
243 1000010968 ETHEL  GALLEY FEMALE
244 1000063296 EUNICE KPOBI FEMALE
245 1000052617 EUNICE DAMALI FEMALE
246 1000060975 EUNICE YAWA MENSAH FEMALE
247 1000009140 EUNICE AFUA AMU ASIOME FEMALE
248 1000012803 EUNICE ZORANU ELORM FEMALE
249 1000012085 EURICA AMANKA FEMALE
250 1000018105 EVA ADJABENG FEMALE
251 1000038791 EVA DOGBE FEMALE
252 1000056864 EVA DZISAH FEMALE
253 1000033842 EVE TALAH DASIL FEMALE
254 1000053323 EVELYN  ANANE FEMALE
255 1000036757 EVELYN  MENSAH FEMALE
256 1000010628 EVELYN  SENYO FEMALE
257 1000045768 EVELYN  TETTEH FEMALE
258 1000046696 EVELYN AFUA NYARKOA FEMALE
259 1000017371 EYRAM AWUTEY FEMALE
260 1000044122 EYRAM MENSAH FEMALE
261 1000001545 EYRAM SARBAH FEMALE
262 1000035507 EYRAM AKU M. KPOFIANU FEMALE
263 1000032231 FAITH AGUBRETSU FEMALE
264 1000033192 FASSIHO HELTER FEMALE
265 1000009607 FATIMATU IBRAHIM FEMALE
266 1000036163 FAUSTINA AKPAKA FEMALE
267 1000031999 FAUSTINA KUAGBEDZI FEMALE
268 1000009061 FAUSTINA TAY FEMALE
269 1000008928 FAUSTINA ELORM DEKU FEMALE
270 1000060973 FAVOUR DORGBETOR FEMALE
271 1000017674 FAVOUR ROSEMARY HLOVOR AFI FEMALE
272 1000051319 FELICIA NJIDI FEMALE
273 1000002756 FELICIA DORNYA FEMALE
274 1000035374 FELICIA KETEKU TRACY FEMALE
275 1000027592 FELICIA WORKPOR FEMALE
276 1000061335 FELICIA AKPENE AYAWULEY FEMALE
277 1000028790 FELICIA SEDINAM ADJEIVI FEMALE
278 1000049483 FELICITY TORWUDZO FEMALE
279 1000036062 FLORENCE DUGAH FEMALE
280 1000002274 FLORENCE GAVOR ANGELA FIAWORNU FEMALE
281 1000042168 FLORENCE LANYO FEMALE
282 1000049417 FLORENCE AFUA AGYIABER FEMALE
283 1000044941 FLORENCE SENA EWUVE FEMALE
284 1000054720 FORGIVE AFLO FEMALE
285 1000055318 FORGIVE Q DOGBATSE FEMALE
286 1000015600 FORGIVE AKOLE BUTSORMEKPOR FEMALE
287 1000032752 FORTUNE ATITSOGBUI FEMALE
288 1000021071 FORTUNE SEADE FEMALE
289 1000043747 FORTUNE MAWUTOR GBENYO FEMALE
290 1000017184 FRANCISCA AFORLEY FEMALE
291 1000038638 FRANCISCA AGBETAWOKPOR FEMALE
292 1000029344 FRANCISCA AKOEDA FEMALE
293 1000062776 FRANCISCA AMANCHAGALE FEMALE
294 1000018631 FRANCISCA AYISU FEMALE
295 1000010550 FRANCISCA NUGAH FEMALE
296 1000046689 FRANCISCA OWULAKU FEMALE
297 1000005939 FRANCISCA SAKYI FEMALE
298 1000032450 FRANCISCA AKU ADZIDAGLO FEMALE
299 1000009477 FRANCISCA ELIKPLIM DZIVOR FEMALE
300 1000014028 FRANCISCA MAMIYA DZAKPATA FEMALE
301 1000010178 FREDA KUDJOJI FEMALE
302 1000011762 GALLEY YAA MAWUNYO FEMALE
303 1000047833 GENEVIEVE GBADAM FEMALE
304 1000002378 GENEVIEVE KEMETSE FEMALE
305 1000013945 GEORGINA ABRA OSEI FEMALE
306 1000003861 GEORGINA AKAKPO FEMALE
307 1000000415 GEORGINA EDEM BAKORKOR FEMALE
308 1000024036 GEORGINA SENOO FEMALE
309 1000052309 GEORGINA WOELINAM ADOM FEMALE
310 1000063311 GERTRUDE  DENOU FEMALE
311 1000010940 GERTRUDE AFI AGBEMENYA EDEM FEMALE
312 1000035797 GERTRUDE AKOS ZOTOO FEMALE
313 1000000252 GERTRUDE YAYRA SEMABIA FEMALE
314 1000035899 GETRUDE AMEDORME FEMALE
315 1000059772 GETRUDE AFI DZANADO FEMALE
316 1000065866 GIBISU VENUNYE PATIENCE FEMALE
317 1000043100 GIFTY AGBENYEAVU FEMALE
318 1000030054 GIFTY AGBENYEGAH FEMALE
319 1000021467 GIFTY BOSO FEMALE
320 1000063840 GIFTY KWAO FEMALE
321 1000000960 GIFTY MATEY FEMALE
322 1000059885 GIFTY YAMENU FEMALE
323 1000010350 GIFTY ABLA DUPEY AHIAVI FEMALE
324 1000003060 GIFTY AWO BARAGBOR FEMALE
325 1000010018 GIFTY BASIMA ADOSU FEMALE
326 1000010018 GIFTY BASIMA ADOSU FEMALE
327 1000039744 GIFTY ELOM MARTEY FEMALE
328 1000046161 GIFTY ELORM YAWA SOVOR FEMALE
329 1000031751 GIFTY ESIMEBIA AMEDZRO FEMALE
330 1000035660 GIFTY FORGIVE AGBEMABIESE FEMALE
331 1000029606 GIFTY FRANCISCA ALOWODOR FEMALE
332 1000018848 GIFTY MALWINE ADADE FEMALE
333 1000014258 GIFTY MAWUENA NORVOR FEMALE
334 1000045978 GIFTY SAFIATU MUSA FEMALE
335 1000024554 GIFTY SEYIRAM VORVOR FEMALE
336 1000046102 GLADYS APPIAH FEMALE
337 1000021282 GLORIA SOSU FEMALE
338 1000045754 GLORIA ADUSEI FEMALE
339 1000006209 GLORIA AMEXO FEMALE
340 1000045680 GLORIA AWUKU FEMALE
341 1000061496 GLORIA DZAMESI-AKPABLI FEMALE
342 1000061102 GLORIA GAGLO FEMALE
343 1000006328 GLORIA WILSON FEMALE
344 1000048763 GLORIA ADJOAH KUMI FEMALE
345 1000008661 GLORIA ADZO ATAGBO FEMALE
346 1000006807 GLORIA AKPENE DZAMPEH FEMALE
347 1000055559 GLORIA ENYONAM AHIALEDZI FEMALE
348 1000037267 GLORIA KAFUI ABABIO FEMALE
349 1000050107 GLORIA KUDIABOR ENYONAM FEMALE
350 1000035583 GODFRED GODFRED FEMALE
351 1000036523 GODSWAY GBLOR FEMALE
352 1000022091 GRACE HODINYA FEMALE
353 1000062216 GRACE KOKONU FEMALE
354 1000035204 GRACE MENSAH FEMALE
355 1000004295 GRACE TSORMENYA FEMALE
356 1000035862 GRACE AMA AKPABLI FEMALE
357 1000046655 GRACE AMENUVEVE AKPOLU FEMALE
358 1000012886 GRACE ENAM ANI FEMALE
359 1000022778 GRACE ENYOVI AGBOKA FEMALE
360 1000008404 GRACE MAWUSI VISU FEMALE
361 1000037360 GRACE VENUNYE TUDZI FEMALE
362 1000051752 GRACIOUS WORLASE ASEM FEMALE
363 1000058952 HANNAH     M MULATOK FEMALE
364 1000057853 HANNAH ADUKO FEMALE
365 1000057053 HANNAH AKOSUA DAKE FEMALE
366 1000057832 HANNAH ENARM ATSIEGBI FEMALE
367 1000061150 HANNATU ALHASSAN FEMALE
368 1000008194 HARRIET   GORMESU FEMALE
369 1000020010 HARRIET DONKOR FEMALE
370 1000047095 HELEN GADZE FEMALE
371 1000034136 HELEN ENYONAM AGBELE FEMALE
372 1000013738 HELINA AKU TAWIAH FEMALE
373 1000052260 HELLEN MAGBO FEMALE
374 1000040268 HELLEN  DONKOR FEMALE
375 1000036633 HELLEN AMA AGBOZO FEMALE
376 1000051850 HELLEN SADIA GYAMERA FEMALE
377 1000058092 HLORGBE DEDE ALICE FEMALE
378 1000043050 IRENE DONKOR FEMALE
379 1000051348 IRENE ELIKEM DZEGAH FEMALE
380 1000001248 IRENE OYE ASANTE OYE FEMALE
381 1000051364 IRENE SEFAKOR SESHIE FEMALE
382 1000060723 ISABELLA AKU AMEBLEY FEMALE
383 1000037998 ISABELLA GODSWAY AGBEMAFLE FEMALE
384 1000053382 ISOYOR AFUA ADZAGLO FEMALE
385 1000051379 IVAN ASEMPAH FEMALE
386 1000013982 IVY YAYA TORNYI FEMALE
387 1000046756 JANET   AGBLEVOR FEMALE
388 1000049683 JANET   MAWUSI FEMALE
389 1000056947 JANET DZIFA ZORMELO FEMALE
390 1000058134 JANET KWAME FEMALE
391 1000025015 JEMIMA SELASI ATTOR FEMALE
392 1000023988 JEMIMAH COBBAH FEMALE
393 1000057642 JENNIFER AMAGLO FEMALE
394 1000054620 JENNIFER DOAMEKPOR FEMALE
395 1000055819 JENNIFER KUATSIENU ETSA FEMALE
396 1000008270 JENNIFER SENAM AFEDO-DZADEY FEMALE
397 1000013125 JESSICA  BIMPONG FEMALE
398 1000007977 JESSICA BERNICE AKOTO FEMALE
399 1000008437 JISENU GEFAH ELIZABETH FEMALE
400 1000062844 JOAN ESENAM KORNU NONE FEMALE
401 1000065017 JOANA FUGOR FEMALE
402 1000021202 JOANA HORLALI AFELE FEMALE
403 1000004414 JOANA KAFUI BOADI FEMALE
404 1000033574 JOICE   MAWON FEMALE
405 1000030121 JOSEPHINE ATTI FEMALE
406 1000028648 JOSEPHINE DEGBEY FEMALE
407 1000021637 JOSEPHINE  FIATOR FEMALE
408 1000018257 JOSEPHINE  GAGOBAH FEMALE
409 1000050905 JOSEPHINE AMA DZAH FEMALE
410 1000028060 JOSEPHINE ENYONAM GAGO FEMALE
411 1000021037 JOSEPHINE MAWUNYO MAWUNYO ADANUTY FEMALE
412 1000064372 JOY EVADZI FEMALE
413 1000045874 JOYCE   AGGERH FEMALE
414 1000030290 JOYCE   GIDI FEMALE
415 1000039346 JOYCE   TETTEH FEMALE
416 1000022969 JOYCE ANNAB FEMALE
417 1000023626 JOYCE GBOWADI FEMALE
418 1000014015 JOYCE ARHIN NURO FEMALE
419 1000023074 JOYCE ELIKPLIM TAY FEMALE
420 1000054512 JUDITH AGBAGIDAH FEMALE
421 1000035591 JUDITH DAVOR FEMALE
422 1000024305 JUDITH OKAI FEMALE
423 1000049987 JUDY BOAMAH FEMALE
424 1000022169 JULIANA ANAWEY FEMALE
425 1000015113 JULIANA EBGO FEMALE
426 1000013627 JULIANA OTEMAA AMPOFO FEMALE
427 1000060810 JULIANA YAWA NTOSO FEMALE
428 1000005575 JULIET AMA GOVINA FEMALE
429 1000040037 JULIET AMANDA SORKPOR FEMALE
430 1000045484 JUSTINA ANKOMAH FEMALE
431 1000001872 JUSTINA N/A AGBONUGLAH N/A FEMALE
432 1000001093 JUSTINE APPIAH FEMALE
433 1000016139 JUSTINE TSAKPO FEMALE
434 1000011614 JUSTINE ZONYRAH FEMALE
435 1000032560 KATE NUGBLEGAH FEMALE
436 1000029244 KEDE FORTUNE FEMALE
437 1000056963 KEKELI AMADA AKU FEMALE
438 1000031075 KELSIN MAWUENA AHIAGBLE FEMALE
439 1000031217 KERZIA OLAWU FEMALE
440 1000037237 KEZIAH AFI GAVI FEMALE
441 1000027597 KOKOVENA PERFECT MAWUENA FEMALE
442 1000015330 KONDE  AYISHETU FEMALE
443 1000036298 KORGNEER NSAYAN DANIEL FEMALE
444 1000023397 LASSISI ALIMAH FEMALE
445 1000016659 LAURA AMEGATSEY FEMALE
446 1000011732 LAURA LEDZI ATTATSI AMI FEMALE
447 1000040543 LAURETTA KRISTONUEKE DEBRAH FEMALE
448 1000013210 LENA AMA OFOSU FEMALE
449 1000000938 LETICIA KUMAH FEMALE
450 1000014850 LETICIA AMEWUSIKA  TORBI FEMALE
451 1000050984 LILIAN BOAKYE DUAH FEMALE
452 1000020330 LINDA AGYENA FEMALE
453 1000065029 LINDA NKANSAH FEMALE
454 1000044303 LINDA OBOUR FEMALE
455 1000048224 LOIS AKALA FEMALE
456 1000023009 LORRETTA ADU GYAMFI FEMALE
457 1000045550 LOUISA AZUMAH FEMALE
458 1000063745 LOVE LAYITEY FEMALE
459 1000001883 LOVEGRACE QUIST FEMALE
460 1000055269 LUCY AFORKPE FEMALE
461 1000006813 LUCY KUMAH FEMALE
462 1000027081 LUCY TAY FEMALE
463 1000057778 LUCY AMA GOKAH FEMALE
464 1000057072 LUCY DOWOE AHIAVOR FEMALE
465 1000012415 LUCY TSOEKE ATITSOGBUI FEMALE
466 1000060062 LYDIA KUGBLENU FEMALE
467 1000059928 LYDIA AHIAGBA FEMALE
468 1000008867 LYDIA ASANTEWAH FEMALE
469 1000024796 LYDIA ASIRAA FEMALE
470 1000049056 LYDIA FORFOE FEMALE
471 1000012626 LYDIA MORTEY FEMALE
472 1000048547 MABEL KPOGO FEMALE
473 1000053477 MABEL  AGUDEY FEMALE
474 1000031454 MABEL  AHIAYIBOR FEMALE
475 1000019419 MABEL  AMOAH FEMALE
476 1000052729 MABEL BUBUNE DEY FEMALE
477 1000055218 MABEL MAWUSI AZAGLO FEMALE
478 1000062870 MAJESTY GAMEDOAGBAO FEMALE
479 1000016609 MALWINE GBLENDE FEMALE
480 1000043522 MAMATA  ISSAKA FEMALE
481 1000031120 MANSAH LINDA ATIGLAH FEMALE
482 1000003271 MANYO ETSA DELIGHT FEMALE
483 1000016266 MARGARET ANANIVI FEMALE
484 1000000987 MARGARET DAKEH FEMALE
485 1000018514 MARGARET ELENYAA BIKPE FEMALE
486 1000057243 MARGARET SENA TSIKATA FEMALE
487 1000031267 MARTHA KUDZAVA FEMALE
488 1000038226 MARTHA EMEFA DZISENU FEMALE
489 1000010778 MARTHA SERWAA APPIAH SERWAA FEMALE
490 1000036286 MARY DROH QUIST FEMALE
491 1000061629 MARY GAGLO FEMALE
492 1000056372 MARY MAGDALENE KUTORDJOR FEMALE
493 1000016196 MARY TORGBE FEMALE
494 1000055519 MARY AKPENE BORLU FEMALE
495 1000010329 MARY AKYERE ADU FEMALE
496 1000014158 MARY MAWUNYO AGBAYIZAH FEMALE
497 1000018439 MATILDA  ADEWUTO FEMALE
498 1000053870 MATILDA  AMUZU FEMALE
499 1000020737 MATRON AMEKLODZI FEMALE
500 1000023043 MAVIS ADZIGO FEMALE
501 1000004292 MAVIS ANSAH FEMALE
502 1000004248 MAVIS OBIDIE FEMALE
503 1000038597 MAVIS PETETSI FEMALE
504 1000014109 MAVIS QUARCOO FEMALE
505 1000017640 MAVIS SENANU FEMALE
506 1000021424 MAVIS ABENA HEDOE MAVIS HEDOE FEMALE
507 1000057902 MAVIS DELALI DZANSI FEMALE
508 1000048198 MAWUFEMOR AVON-GBEVE FEMALE
509 1000042414 MAWUFEMOR AFI DUAH FEMALE
510 1000022692 MAWUNYO TOME FEMALE
511 1000034617 MAWUNYO CLEMENTINA GBEWORDO FEMALE
512 1000039826 MAWUPEMOR AZAMETI FEMALE
513 1000055840 MAWUSE JEMIMA DALIESOR FEMALE
514 1000050144 MAWUSI FIAVOR FEMALE
515 1000041099 MELODY ANKUTSE FEMALE
516 1000009646 MELODY ANSRE FEMALE
517 1000046818 MELODY  ATTUTEY FEMALE
518 1000005332 MERCY TSEKU FEMALE
519 1000001896 MERCY YAA KPOGO FEMALE
520 1000010683 MILLICENT AGBOYIBOR FEMALE
521 1000005547 MILLICENT DZAMESI FEMALE
522 1000008719 MILLICENT OBOUR FEMALE
523 1000039495 MILLICENT ADJOA TETTEH FEMALE
524 1000041376 MOHAMMED NONE RAMATU FEMALE
525 1000065590 MONICA AKORLI FEMALE
526 1000028848 MONICA EZAH EZAH VICTOR FEMALE
527 1000005231 MONICA GADAGOE FEMALE
528 1000039722 MONICA ZOWONU FEMALE
529 1000022617 MORKPORKPOR PHILOMENA KPODO FEMALE
530 1000031967 MUNIK SHITTU RAZAK FEMALE
531 1000056151 MUTIYA BIO FEMALE
532 1000003530 NACOPENDA DE-GAULLE FEMALE
533 1000035266 NAOMI ATOME FEMALE
534 1000028146 NAOMI NUGO FEMALE
535 1000010286 NAOMI TOKLO FEMALE
536 1000034035 NAOMI MAABENA ANEFO FEMALE
537 1000058671 NATHALIN ANYINADE FEMALE
538 1000065655 NAWON NJAMI JOYCE FEMALE
539 1000063734 NICHOLAS ADEVU FEMALE
540 1000009093 NOAMI SEYRAM AWITTOR FEMALE
541 1000056829 NORNORMEKUADZI  EVE FEMALE
542 1000012973 NTOSO  LINDA AKUA FEMALE
543 1000017124 NYAME PRISCILLA ESI FEMALE
544 1000003272 OBENEWAH   ABIGAIL FEMALE
545 1000037840 OFORI ABENA TOLERANCE FEMALE
546 1000052909 OLIVIA ASSASEY FEMALE
547 1000013178 OLIVIA KOFFIE FEMALE
548 1000008590 OLIVIA SUNDAY NYAKPO FEMALE
549 1000026995 OLIVIA TOKAH FEMALE
550 1000052735 OPHELIA SEDEM AKPOBI FEMALE
551 1000003834 OWUSU POKUAAH ELIZABETH FEMALE
552 1000007149 PAMELA AKOSUA APEDO FEMALE
553 1000008361 PAMELLA EMEFA DARGBEY FEMALE
554 1000038508 PATIENCE DZATOR FEMALE
555 1000032050 PATIENCE SOSU FEMALE
556 1000050692 PATIENCE  ASARE FEMALE
557 1000042402 PATIENCE  DOTSE FEMALE
558 1000035845 PATIENCE  FOSU FEMALE
559 1000011848 PATIENCE  GAKPO FEMALE
560 1000046613 PATIENCE  LOGAH FEMALE
561 1000049551 PATIENCE  TSIGUI FEMALE
562 1000007727 PATIENCE ADWOA KPEBU FEMALE
563 1000019304 PATIENCE AWO DENTEH FEMALE
564 1000002373 PATIENCE MAWUNYO AVLESI FEMALE
565 1000033456 PATIENCE RAYNATE ADASTI FEMALE
566 1000063711 PATIENCE YATI KAMION FEMALE
567 1000033033 PATRICIA APEDO FEMALE
568 1000051388 PATRICIA BEDZRAH-ABORGAH FEMALE
569 1000009587 PATRICIA SETSOAFIA FEMALE
570 1000016630 PATRICIA EMEFA AFI KUSI FEMALE
571 1000026938 PATRICIA NOBLE KOMLADZAH FEMALE
572 1000011158 PATRICIA SEYRAM ADZOKATSEY FEMALE
573 1000010104 PEACE AYIVI FEMALE
574 1000025185 PEARL AFIA DANSOWAA FEMALE
575 1000013780 PEARL DELADEM ASANTE FEMALE
576 1000036644 PEARL SELASIE POMETSEY FEMALE
577 1000035491 PEGGY PEARL KUMAH FEMALE
578 1000051713 PERFECT ASIGBETSE FEMALE
579 1000065487 PERFECT BRONI FEMALE
580 1000033493 PERFECT HODZI FEMALE
581 1000054026 PERPETUAL DENU FEMALE
582 1000057197 PERPETUAL DONKOR FEMALE
583 1000052680 PERPETUAL NUVOR FEMALE
584 1000023292 PERPETUAL ADDOBEA BOADU FEMALE
585 1000053705 PERPETUAL EDINAM AHIABLE FEMALE
586 1000031383 PHIDELIA AKUA BANINI FEMALE
587 1000019962 PHILOMENA  OBAA YAA GAMETI FEMALE
588 1000011195 PHILOMINA NEDZO FEMALE
589 1000054756 PORTIA AFI MAWUFEMOR ANYIDOHO FEMALE
590 1000062459 PORTIA KUMAH FEMALE
591 1000065743 PORTIA AFI SUNU FEMALE
592 1000046824 PORTIA DELALI DRAI FEMALE
593 1000053580 PRECIOUS ANIWAH FEMALE
594 1000063749 PRECIOUS OSEI-ANTWI FEMALE
595 1000012559 PRECIOUS PRAISE DOH-NANI FEMALE
596 1000057821 PRECIOUS QUAYE AMENYO FEMALE
597 1000058829 PRECIOUS SENAM AZALETEY FEMALE
598 1000051200 PRINCELLA ELORM AMEDZAKE FEMALE
599 1000061326 PRISCA ELIKPLIM DEKU FEMALE
600 1000054186 PRISCILLA AMEVORDZI FEMALE
601 1000040977 PRISCILLA ABABIO FEMALE
602 1000065334 PRISCILLA AWUKU PRISCILLA AWUKU FEMALE
603 1000018067 PRISCILLA ADDY OSAE FEMALE
604 1000014243 PRISCILLA ADOLEY ADOTEVI FEMALE
605 1000020869 PRISCILLA AKOSUA COFFIE FEMALE
606 1000033004 PRISCILLA AYELE FOLLEY FEMALE
607 1000041173 PRISCILLA SELASE BADU NONE FEMALE
608 1000064829 PROMISE AGBESI FEMALE
609 1000026676 RACHAEL EKAR FEMALE
610 1000034646 RACHAEL MANSAH DORVI FEMALE
611 1000000380 RACHEAL ARYEE FEMALE
612 1000038848 RACHEL WALTER FEMALE
613 1000020283 RAFIA LABARAN FEMALE
614 1000065010 RAHINA  SULEMAN FEMALE
615 1000004436 RAINA AKOSUA TUMAWU FEMALE
616 1000021714 RASHIDA IDDRISU FEMALE
617 1000055704 RASHIDATU ASUMANU ALHASSAN FEMALE
618 1000049844 REBECCA  ADUAFO FEMALE
619 1000045787 REBECCA  ASARE FEMALE
620 1000038345 REBECCA  LORLORNYO GAMOR FEMALE
621 1000062108 REBECCA  MENSAH BOATENG FEMALE
622 1000056600 REBECCA MANSAH KATAKO FEMALE
623 1000000243 RECENTIA DZIFA AFLAKPUI FEMALE
624 1000011160 REGINA TEKPER FEMALE
625 1000060282 REGINA ABEFU FEMALE
626 1000046531 REGINA AGBESHI FEMALE
627 1000044559 REGINA AMEVOR FEMALE
628 1000048167 REGINA ATTIPOE FEMALE
629 1000057953 REGINA BUMABUM OMANEDE FEMALE
630 1000052957 REJOICE ARTHUR FEMALE
631 1000018678 REJOICE ENYEMINKU FEMALE
632 1000037512 REJOICE EYRAM TETTEY FEMALE
633 1000005826 REJOICE LUMOR FEMALE
634 1000007609 REJOICE AKPENE SEWORNU FEMALE
635 1000031052 REJOICE ASABASO EDEABA FEMALE
636 1000059176 REJOICE EKUA GATOR FEMALE
637 1000064857 REJOICE MAKAFUI BIEDO FEMALE
638 1000029607 RHODA ADUBEA ASARE FEMALE
639 1000031348 RICHLOVE PATRICIA ATIAFUL FEMALE
640 1000052168 RITA ABRA ABREDU FEMALE
641 1000005184 RITA AGBENAFA FEMALE
642 1000035471 RITA AKOTO FEMALE
643 1000039289 RITA DELA AKITTY FEMALE
644 1000061064 RITA OBIRI FEMALE
645 1000049612 RITA OHUI GADOTOR FEMALE
646 1000006606 RITA WOEGAH FEMALE
647 1000044739 RITA AKOFRA NINSAU FEMALE
648 1000029444 RITA DORMENYO KAGBITOR FEMALE
649 1000039499 RITA EDINAM RITA FEMALE
650 1000063987 RITA ESENAM AMEGASHIE FEMALE
651 1000045671 RITA SEDINAM DABLU FOEKPA FEMALE
652 1000021977 ROBERTA NARKIE NARTEY FEMALE
653 1000036514 ROSE AKOTOTSE FEMALE
654 1000012594 ROSE KEGYINGYI FEMALE
655 1000043182 ROSE TOKPLOE FEMALE
656 1000031705 ROSE ZOIKU FEMALE
657 1000010294 ROSEMARY  OKAE ADUAMAH FEMALE
658 1000005389 ROSEMARY ESI KPORTSIKLA FEMALE
659 1000040901 ROSEMOND ABENA AMANKWAH FEMALE
660 1000042763 ROSINA  DOE FEMALE
661 1000039137 RUBBY AGBAGAH FEMALE
662 1000009433 RUBY AKAMAH FEMALE
663 1000043659 RUBY  AFI ABUSAH FEMALE
664 1000063389 RUBY  FIAGAH FEMALE
665 1000035291 RUBY AKUSHIEKA DUSUNU FEMALE
666 1000055980 RUKAYA IBRAHIM FEMALE
667 1000032915 RUTH  AKLAMANU FEMALE
668 1000007514 RUTH PATRICIA HAYFORD FEMALE
669 1000059369 RUTH SHERIFATU SHERIFATU ALHASSAN FEMALE
670 1000004268 RUTH TSOENE ADZAHO FEMALE
671 1000062422 SABINA ADU FEMALE
672 1000047434 SADIA ALIMATU FEMALE
673 1000021815 SADIATU IBRAHIM FEMALE
674 1000036109 SALAMATU HAMIDU FEMALE
675 1000012682 SALOMEY AGBESHIE FEMALE
676 1000007958 SALOMEY SOWAH FEMALE
677 1000051896 SAMIRA ABDUL SULEMANA FEMALE
678 1000054826 SANDRA  ADJEI FEMALE
679 1000005406 SANDRA  BOADIWAA FEMALE
680 1000033403 SANDRA  GBEBE FEMALE
681 1000055107 SANDRA EXORNAM ADABLA FEMALE
682 1000014613 SAPPAH DOREEN FEMALE
683 1000049584 SARAFINA AFI TUDZI FEMALE
684 1000030751 SARAH AKU AMUZU FEMALE
685 1000005301 SARAH MAWUNYO DUPHEY FEMALE
686 1000041487 SAYRAM NORMESINU FEMALE
687 1000043157 SEKINA LARMI DAWUD FEMALE
688 1000026339 SEKO AMA ASAMOA FEMALE
689 1000022049 SELASI  DEDZO FEMALE
690 1000056169 SELINA ACHEAMPONG FEMALE
691 1000041411 SELINA MAWULI FEMALE
692 1000025008 SELINA ZOBI FEMALE
693 1000061276 SENA KUADEGBEKU FEMALE
694 1000008716 SENA GAMOR GRACE FEMALE
695 1000022625 SEYRAM  GBEDZE FEMALE
696 1000039358 SEYRAM SYLVIA SELORMEY FEMALE
697 1000022569 SHAFA ADAMS FEMALE
698 1000036728 SHEILA ADONTENG FEMALE
699 1000011845 SHEILLA  DZIWORNU FEMALE
700 1000006458 SHERRY FLORENCE ADAMU ADAMU FLORENCE SHERRY FEMALE
701 1000010958 SHINE  NYAHO FEMALE
702 1000022512 SOGLO PATIENCE FEMALE
703 1000062532 SOLACE YEBOAH FEMALE
704 1000018577 SOPHIA ADWOA GYAKON FEMALE
705 1000065878 SOWAH MERCY FEMALE
706 1000046452 STACEY GEMADZI FEMALE
707 1000055179 STELLA DZAMESHIE FEMALE
708 1000051244 STELLA MORKPORKPOR AWUMEY FEMALE
709 1000007997 STEPHANIE  FRIMPONG FEMALE
710 1000054359 STEPHANY MAWUSE LADZEKPO FEMALE
711 1000063489 SUNU YAWA KPORMOR FEMALE
712 1000065026 SYLVIA ADZO NOUATIN FEMALE
713 1000060883 TAGBO CHRISTINE AKU FEMALE
714 1000040807 TAKYI BONSU BEATRICE FEMALE
715 1000022163 TATIANA KOUDAWOO FEMALE
716 1000032618 TEYE ALICE FEMALE
717 1000056683 THEODORA AYAH FEMALE
718 1000057119 THEODORA AKORFA HALLOW FEMALE
719 1000059594 THERESA  AGBEMENYALE FEMALE
720 1000033031 THERESA AKOSUA EDZEANI N/A FEMALE
721 1000063219 THERESA LORLORNYOH BORBY FEMALE
722 1000021468 THERESAH AZIMALLAH FEMALE
723 1000057162 THYWILL ATATSI FEMALE
724 1000028236 TILLY AMA GIDISU FEMALE
725 1000053628 TINA SEYRAM WAYO FEMALE
726 1000008015 TOH JULIET FEMALE
727 1000031565 TORKU JOANA MAWULI FEMALE
728 1000031235 TRANSFIGURES AKOS SEBUHLOR FEMALE
729 1000016638 TSAMAH AMA MILLICENT FEMALE
730 1000013196 TSETSE REBECCAA FEMALE
731 1000037455 TUGLO MELODY GIFTY FEMALE
732 1000055834 VERONICA AGBENU FEMALE
733 1000008925 VERONICA DOH FEMALE
734 1000002357 VERONICA OFORI FEMALE
735 1000056625 VERONICA TENGEY FEMALE
736 1000049464 VERONICA ESINU GBEVE FEMALE
737 1000057331 VICTORIA ADZOGLI FEMALE
738 1000033515 VICTORIA AGBASSAH FEMALE
739 1000020317 VICTORIA ASHIAGBOR FEMALE
740 1000044354 VICTORIA TORSU FEMALE
741 1000015468 VICTORIA LUCKY LUMOR FEMALE
742 1000056254 VIDA  GYAMUDIE FEMALE
743 1000015478 VIDA  JORDOR FEMALE
744 1000031160 VIDA  NYAMEKYE FEMALE
745 1000044043 VIDA  TUGBAH FEMALE
746 1000018356 VIDA SAFO BALETO FEMALE
747 1000024138 VINOLIA AGBONUGLAH FEMALE
748 1000026398 VINOLIA MARABLE DZAMESHIE FEMALE
749 1000001300 VIVIAN ADOBOYE FEMALE
750 1000029105 VIVIAN AGBENYO FEMALE
751 1000042368 VIVIAN AMANPENI FEMALE
752 1000057537 VIVIAN GADEMOR FEMALE
753 1000038641 VIVIAN QUANOR FEMALE
754 1000048443 VIVIAN AMA ACHINASE FEMALE
755 1000006257 VIVIAN ESENAM KPOGOH FEMALE
756 1000013090 VIVIAN SOKPOR AWULO FEMALE
757 1000002096 WENDY SITSOFE AMEDAH FEMALE
758 1000038710 WENDY TEIFIO DZREKEY FEMALE
759 1000054586 WINNER AWADORNU FEMALE
760 1000011654 WONDER ADZA FEMALE
761 1000057188 WONDER ADZA FEMALE
762 1000032872 WONDER ELIKPLIM KLU FEMALE
763 1000000089 WORTORDZOR REJOICE FEMALE
764 1000047435 WOVENU PRAISE ENYAM ENYAM FEMALE
765 1000042699 YABAN BRIDGET FEMALE
766 1000027562 YAYA FOZIA FEMALE
767 1000041524 YAYRA NORMESINU FEMALE
768 1000054429 YAYRA YAWA AFUN NONE FEMALE
769 1000049434 YVONNE DELALI GOMASHIE FEMALE
770 1000042698 CONFIDENCE APPIAH MALE
771 1000063166 DORNYO THEOPHILUS ATSU MALE
772 1000062461 JACOB BIGBAL MABENGBAN MALE
773 1000057924 AARON  VIFA MALE
774 1000048089 AARON JUNIOR DOMI MALE
775 1000017321 AARON KWAKUVI WORMENOR OLIVIA AMETAMA MALE
776 1000056218 ABDUL RAHMAN ZUKALENI MALE
777 1000026565 ABDUL RAZAK MOHAMMED MALE
778 1000025975 ABDULAI S RIDWAN MALE
779 1000009321 ABDULLAH SULEMAN AWADZI MALE
780 1000019364 ABEDNEGO ANYABUOR MALE
781 1000046651 ABORWU GIOVANNI PRAISE MALE
782 1000002727 ABOSSEY FRANK MALE
783 1000063722 ABRAHAM BOAMAH MALE
784 1000017335 ABRAHAM AVORNORKADZI MALE
785 1000060565 ABRAHAM KLUTSEY MALE
786 1000010729 ABRAHAM MUNKAILA MALE
787 1000010233 ABRAHAM EDEM ADETU MALE
788 1000008312 ABRAHAM GERSHON SEBUABEY MALE
789 1000030597 ABRAHAM KOJO TAY MALE
790 1000053148 ABRAHAM KWABENA AGBEDZINU MALE
791 1000024739 ABRAHAM KWADWO KPENTEY MALE
792 1000021283 ABRAHAM KWESI DZREKE MALE
793 1000049166 ABRAHAMANI ABU MALE
794 1000040732 ABU  AHEVI MALE
795 1000036570 ABUBAKAR HARUNA MALE
796 1000041625 ABUBAKARI ABASS MALE
797 1000021768 ABUBAKARI MUMUNI   NONE MALE
798 1000065312 ABU-KASSIM KODUA MALE
799 1000031606 ADADE GILBERT KELVIN MALE
800 1000060915 ADAKURUGU DAKSON AZUMA MALE
801 1000045249 ADEHOKEY DESMOND PROSPER AGBESI MALE
802 1000048284 ADEKPUITOR SUCCESS KWASI MALE
803 1000007712 ADIBA EDWIN MALE
804 1000042386 ADIKA SIMON KWAKU MALE
805 1000022429 ADIKU CONFIDENCE KOKU MALE
806 1000006143 ADISU GIDEON MALE
807 1000023883 ADJEI ENOCH MALE
808 1000001402 ADZAHO FAMOUS KWASI MALE
809 1000040118 AFACHEW K THOMAS MALE
810 1000018663 AFEDZO SIXTUS MALE
811 1000044689 AFETOM JESSY MALE
812 1000004421 AFETOR FRED SENYO MALE
813 1000056606 AGBALENYO MAXWELL SEYRAM MALE
814 1000018366 AGBEMABIESE  ERNEST MALE
815 1000006648 AGBODOVI MENSAH KOWOU RICHARD MALE
816 1000053911 AGGREY VIKU MALE
817 1000031726 AGIDI MENSAH BURGAR MALE
818 1000013557 AGUMBERE JERRY JOHN MALE
819 1000051300 AHATOR KWASI CHRISTIAN MALE
820 1000007641 AHEDOR ANTHONY MALE
821 1000016412 AHENKORA CAESAR MALE
822 1000027421 AHLIDZI RAPHAEL MALE
823 1000030348 AHOTO  AFRIYIE MALE
824 1000065451 AKAKPO RICHARD MALE
825 1000049279 AKAKPO ANTHONY TAOFIC MALE
826 1000052922 AKOTO CEPHAS MALE
827 1000048973 AKPAGLO DELALI BESAH MALE
828 1000058353 AKPALU MAXWELL XORNAM PATU MALE
829 1000059132 AKPANI KWAKU KLENAM MALE
830 1000046680 AKUINOR ISAAC NEWTON MALE
831 1000055889 AKUMAH KENNEDY KWASI AFENYO MALE
832 1000038210 ALADE KWABENA RICHARD ALADE MALE
833 1000035326 ALATO MAWULI SAMUEL               JANET ALATO MALE
834 1000031937 ALBERT  CORLLEY MALE
835 1000012826 ALBERT  GADRI MALE
836 1000001743 ALBERT AWIRI AKASELEY MALE
837 1000030303 ALBERT JOHN AKPEDONU MALE
838 1000000370 ALBERT KOFI ATSU ADOM MALE
839 1000020457 ALBERT KOFI VONDEE MALE
840 1000030598 ALBERT PRINCE AGLUBI MALE
841 1000003688 ALEX ACKOM MALE
842 1000019378 ALEX HONU MALE
843 1000009676 ALEX NYARKO MALE
844 1000022159 ALEX TETTEH MALE
845 1000053751 ALEX ZIGGAH MALE
846 1000000613 ALEXANDER KWAKU FOLIKUMAH MALE
847 1000058933 ALEXANDER ZONU MALE
848 1000051218 ALEXANDER AMOATEY NOAMESI MALE
849 1000054153 ALFRED  MARTEY MALE
850 1000061624 ALFRED  QUARTEY MALE
851 1000017338 ALFRED EDEM AHIAWU MALE
852 1000058957 ALHASSAN ALAZA   NONE MALE
853 1000005637 ALHASSAN YAYA MALE
854 1000056656 ALI KHALIN MOHAMMED MALE
855 1000044436 ALI MOHAMMED WADJA MALE
856 1000028891 ALIDU ABASS     BABA MALE
857 1000027469 ALIDU JELILU MALE
858 1000027045 ALLAFULATUS  FUMMEY MALE
859 1000048119 ALLAVI WORLANYO BENJAMIN MALE
860 1000054917 ALPHONSE DENYOH MALE
861 1000024783 AMALOWE KENNEDY KUDJO MALE
862 1000003499 AMEMAKUSE DEVINE MALE
863 1000040414 AMETEPE ELOM AMETEPE MALE
864 1000015596 AMETEWEE ATSU MARTIN MALE
865 1000051640 AMETORDZIE BENJAMIN MALE
866 1000056950 AMEVOR MICHAEL MALE
867 1000053104 AMOAH PAPA YAW YAW BENJAMIN MALE
868 1000035662 AMOS MACAULAY MALE
869 1000060267 AMOS ATSU GODZO MALE
870 1000001266 AMOS KWEKU GERALDO MALE
871 1000052283 AMOS TITIATI BAAH MALE
872 1000003195 AMUZU KWABENA MICHAEL MALE
873 1000040359 ANANI VICTOR MALE
874 1000057074 ANDREWS TORNORGBE MALE
875 1000051555 ANDREWS ATSU AHAMAH MALE
876 1000032047 ANDREWS KWEKU ESSAH AIDOO MALE
877 1000031184 ANIAKU  FOSTER MALE
878 1000025323 ANING DANIEL DANIEL YEBOAH MALE
879 1000025679 ANKUDE CORNELIUS KOFI AGNES KPODO MALE
880 1000041223 ANKUVIE ELEABENAM KOMLA DANIEL MALE
881 1000021786 ANSAH EBENEZER MALE
882 1000060693 ANTHONY   GYAMBIBY MALE
883 1000008505 ANTHONY DZOGBETSAH MALE
884 1000057323 ANTHONY HLORMENU MALE
885 1000041263 ANTHONY M. GONYO MALE
886 1000063937 ANTHONY MENSAH MALE
887 1000055527 ANTHONY ATSU ATTAKPAH MALE
888 1000059958 ANTHONY EDEM KUMAH MALE
889 1000039126 ANTHONY KOFI ADZAKPAA MALE
890 1000021137 ANTHONY KORBLA SEFOGAH MALE
891 1000037964 ANTHONY KWADZO DAH-MENSAH MALE
892 1000013716 ANTHONY YAOVI IHOU MALE
893 1000033077 APEADIDO MARTIN AMENYO MALE
894 1000019189 APENYO AKATU MALE
895 1000045024 APPIAH JOSHUA MALE
896 1000043175 APPIAH MENSAH MALE
897 1000019775 APPIAH FELIX KELVIN MALE
898 1000060953 APPIAH KINGSLEY KINGSLEY – MALE
899 1000056874 APPIAH KWABENA AGYEMANG MALE
900 1000063933 APROBI CHERUBIN MALE
901 1000030177 ASAMOAH BISMARK MALE
902 1000027339 ASAMOAH FRIMPONG REUBEN MALE
903 1000015552 ASARE ATTA SENIOR MALE
904 1000031721 ASARE DANSO SAMUEL MALE
905 1000042081 ATILA CHRISTOPHER MALE
906 1000051224 ATITSO SAMUEL SAMMY MALE
907 1000060841 ATIVOR CHARLES EPHIPHANY MALE
908 1000034335 ATSU ATITSO MALE
909 1000060225 ATTA KARIKARHI MALE
910 1000040630 ATTI JOHNSON AGBESI MALE
911 1000036907 ATTOR SAVIOUR MALE
912 1000012100 ATTU NOBLE BAFFOUR KWAME MALE
913 1000007301 AUGUSTINE FIAVE MALE
914 1000042054 AUGUSTINE AHIAVE MALE
915 1000017277 AUGUSTINE KOFI BLEWUDZI BLEWUDZI MALE
916 1000006666 AUGUSTINE KWEKU BADU MALE
917 1000005043 AUGUSTINE YAW DONKOR MALE
918 1000025442 AVAYIWOE MIDODZI MALE
919 1000009305 AWUITOR JOSHUA MALE
920 1000045003 AWUKU MAWUFEMOR ANTHONY MALE
921 1000026026 AWUMEY BRIGHT IGNATUS MALE
922 1000006484 AWUNYO AARON MALE
923 1000049053 AWUSANYA ANDREWS MALE
924 1000044728 AWUTEY  EDEM FOSTER MALE
925 1000022154 AYIDEY YAW JONATHAN MALE
926 1000038114 AYISAH MANFRED KORSI MALE
927 1000043795 AYITEY SENYO NELSON SENYO MALE
928 1000024997 AZADA WISE   WISE MALE
929 1000049702 AZIALE BENJAMIN KOMLA MALE
930 1000004240 AZIGI AMEN JERRY MALE
931 1000054320 AZIZ GAMA OSENI MALE
932 1000028130 BABA ALHASSAN MALE
933 1000054499 BAKATA MAWUTOR  COURAGE MALE
934 1000011347 BALO PETER MALE
935 1000002725 BARTHOLOMEW OKONENGYE MALE
936 1000052348 BASIL YAO MANYO MALE
937 1000002078 BEATRICE DZREKE MALE
938 1000002774 BEDI KODZO SETH MALE
939 1000003415 BELIEVE ATIVOR MALE
940 1000015785 BELIEVER AGBADZE MALE
941 1000021638 BEN  SEDZRO MALE
942 1000026884 BEN AKROKU SENAME MALE
943 1000030954 BEN KOMLA TUEKPE MALE
944 1000032627 BEN QUARSHIE ARYEH MALE
945 1000030109 BENEDICT  AGBOSU MALE
946 1000064078 BENEDICT KWASI AKUMA-ZANU MALE
947 1000023825 BENEDICTUS ADDISCO KWAGBEDZI MALE
948 1000012767 BENJAMIN  AGBETORNYO MALE
949 1000043472 BENJAMIN  KLOKU MALE
950 1000038984 BENJAMIN  NJABOR MALE
951 1000007967 BENJAMIN  NUVULO MALE
952 1000052498 BENJAMIN  OCLOO MALE
953 1000028285 BENJAMIN  OSEI-KUFUOR MALE
954 1000032353 BENJAMIN  SIPITEY MALE
955 1000057855 BENJAMIN AGANE NSOR MALE
956 1000021034 BENJAMIN ANTWI GYEKYE MALE
957 1000042663 BENJAMIN KWEKU BINEY MALE
958 1000058656 BENJAMIN PROSPER DZORMEKU MALE
959 1000035334 BENJAMIN SUNDAY AHIAMADZI MALE
960 1000018732 BENJAMINE ALAVI MALE
961 1000056906 BENTIL DELA BLAGOGEE MALE
962 1000001939 BENYINGI KWASI DESMOND KWASI MALE
963 1000019367 BERKE KOFI AZASOO MALE
964 1000007639 BERNARD BODZRA BODZRA JAMES MALE
965 1000033611 BERNARD KORBOE MALE
966 1000025613 BERNARD AGBOADO MALE
967 1000012699 BERNARD ANAKLI MIDADZE MALE
968 1000022599 BERNARD ATAKPA MALE
969 1000030029 BERNARD AZAGLO-TAY MALE
970 1000017386 BERNARD DONKOR MALE
971 1000032317 BERNARD BENEDICT BANI MALE
972 1000026294 BERNARD KWABENA DENTEH MALE
973 1000021623 BERNARD KWAME PADI MALE
974 1000016797 BERNARD MAWUNYO DORDOE MALE
975 1000052177 BERNARD SELORM AKOTEY MALE
976 1000008870 BERNICE TOBOASE MALE
977 1000046474 BIGHT  ANUH MALE
978 1000023641 BINOLA THOMAS MALE
979 1000014330 BISMARK ADIKO MALE
980 1000051195 BISMARK AZAMETI MALE
981 1000005683 BISMARK LAWEH MALE
982 1000017185 BISMARK MENKAH MALE
983 1000057432 BISMARK TRETU MALE
984 1000044906 BISMARK TSADZI MALE
985 1000057432 BISMARK ELIKEM TRETU MALE
986 1000049126 BISMARK KWASHIE TUGBAH MALE
987 1000025175 BISMARK PHILIP BUDU MALE
988 1000052949 BLESS ADZIKPO MALE
989 1000043071 BLESS AZUMAH MALE
990 1000031277 BLESS HADJAH MALE
991 1000001116 BLESS KOJO BAKAH MALE
992 1000005273 BLESSING EWOENAM WEMEGAH MALE
993 1000002006 BOATENG YAW AKOWUAH MALE
994 1000041041 BOBI  GODWIN MALE
995 1000018970 BOKU  SENYO MALE
996 1000007009 BRABI BISMARK KWASI KWASI MALE
997 1000046222 BRAIN KWADWO DZADE MALE
998 1000051396 BRIGHT GBETANU MALE
999 1000044738 BRIGHT KALAMI MALE
1000 1000000732 BRIGHT NEWELL MALE
1001 1000050441 BRIGHT ADZAHO MALE
1002 1000054519 BRIGHT AFENYO MALE
1003 1000053047 BRIGHT AGBANYO MALE
1004 1000022221 BRIGHT AGOR MALE
1005 1000035656 BRIGHT AHANOGBE MALE
1006 1000030744 BRIGHT AHIABU MALE
1007 1000033707 BRIGHT AKAGLAH MALE
1008 1000021728 BRIGHT AMEMAKE MALE
1009 1000060933 BRIGHT AMENU MALE
1010 1000011380 BRIGHT ASARE MALE
1011 1000009215 BRIGHT ASSASEY MALE
1012 1000036566 BRIGHT DANSO MALE
1013 1000058843 BRIGHT FORSON DOGBE MALE
1014 1000022292 BRIGHT GAKPLEAZI MALE
1015 1000009236 BRIGHT GALA MALE
1016 1000056967 BRIGHT GALLEY MALE
1017 1000051230 BRIGHT GOKA MALE
1018 1000033731 BRIGHT KANFRAH MALE
1019 1000062299 BRIGHT KUGAH MALE
1020 1000046945 BRIGHT KWADWO NYARKO MALE
1021 1000010314 BRIGHT MENSAH MALE
1022 1000057467 BRIGHT NORMESHIE MALE
1023 1000063686 BRIGHT OMABOE MALE
1024 1000050315 BRIGHT PREMPEH MALE
1025 1000052360 BRIGHT YAOKUMAH MALE
1026 1000063138 BRIGHT AMEVOR AMEKLA MALE
1027 1000002712 BRIGHT ANTHOINE SEGBAWU MALE
1028 1000002245 BRIGHT BEKOE OPPONG MALE
1029 1000023306 BRIGHT BRAMMAH YEVU KELVIN MALE
1030 1000031724 BRIGHT EDEM AGBLEVOR MALE
1031 1000051577 BRIGHT EDEM DORDZI KOJO MALE
1032 1000032348 BRIGHT KOMBLA NANI MALE
1033 1000048232 BRIGHT KWABLA AMEDZAKE MALE
1034 1000035696 BRIGHT KWABRA ATIVOR MALE
1035 1000011769 BRIGHT KWAKU EDUDZI AMEZUGBE MALE
1036 1000010783 BRIGHT KWAKU MENSAH MALE
1037 1000007801 BRIGHT KWESI FELITSE MALE
1038 1000007320 BRIGHT YAWO HENYOH MALE
1039 1000027167 BRIHGT YAO KUKRUMI MALE
1040 1000058883 BRONYA  MOSES MALE
1041 1000040441 BUNBUN DONKOR  JONAH DONKOR MALE
1042 1000032775 CALEB DOTSE ASAMANI MALE
1043 1000048267 CARLOS GYAMFI ADDIPAH MALE
1044 1000049676 CEPHAS ANKRAH MALE
1045 1000049494 CEPHAS GBORGLA MALE
1046 1000007815 CEPHAS RABBI AHATOR MALE
1047 1000035579 CEPHAS KWESI DELA DZOKOTO MALE
1048 1000058219 CHARLES   ASAMOAH MALE
1049 1000052359 CHARLES ADDEY MALE
1050 1000064315 CHARLES KAFUI ALORMENU MALE
1051 1000049780 CHARLES MBRAH MALE
1052 1000049240 CHARLES MORTOO MALE
1053 1000031352 CHARLES NYANKU MALE
1054 1000001199 CHARLES OBUO MALE
1055 1000003733 CHARLES KOFI SEKU NONE MALE
1056 1000015258 CHARLES MAWULI GINIGO MALE
1057 1000058135 CHARLES OBENG OKRAH MALE
1058 1000053340 CHERUBIM ATISU KODZO MALE
1059 1000033240 CHERUBIN FIADONU ABLOR MALE
1060 1000052964 CHERUBIN YAO HENYO CHERUBIN HENYO MALE
1061 1000022728 CHIKPA KOFI THYWIILL MALE
1062 1000017024 CHRIS AYI NII YAWSON MALE
1063 1000035804 CHRISTIAN AGBLEY MALE
1064 1000029774 CHRISTIAN AMENUVOR MALE
1065 1000064819 CHRISTIAN ANKU MALE
1066 1000039483 CHRISTIAN GEWURAYEN MALE
1067 1000007013 CHRISTIAN HELEGAH MALE
1068 1000050316 CHRISTIAN MISHIWO MALE
1069 1000021460 CHRISTIAN SEGLA MALE
1070 1000064067 CHRISTIAN ZONU MALE
1071 1000045124 CHRISTIAN ATSU DORVI MALE
1072 1000040860 CHRISTIAN EDEM DOVOR MALE
1073 1000005174 CHRISTIAN KWAME TAGBOR MALE
1074 1000023362 CHRISTIAN ROCKSON KORANTENG MALE
1075 1000051511 CHRISTIAN YAO ADANUVOR MALE
1076 1000061843 CHRISTOPHER ADDO MALE
1077 1000042938 CHRISTOPHER AGBONYITOR MALE
1078 1000026554 CHRISTOPHER AMEDORME MALE
1079 1000063690 CHRISTOPHER DOGBATSE MALE
1080 1000031344 CHRISTOPHER NABAMBU MALE
1081 1000018922 CHRISTOPHER M AKOTO MALE
1082 1000001318 CHRSTOPHER KWEKU TSYISE MALE
1083 1000031150 CLEMENT TETTEH MALE
1084 1000015194 CLEMENT FLETCHER GBORMITTAH MALE
1085 1000046223 CLEMENT OFOE ADJORLOLO MALE
1086 1000065572 CLIFFORD KOFI KPODO MALE
1087 1000059031 COLLINS AGUZEY MALE
1088 1000023720 COLLINS DOR MALE
1089 1000050425 COLLINS DUNYO MALE
1090 1000004543 COLLINS KLUTSEY MALE
1091 1000032194 COLLINS MODZAKA MALE
1092 1000010157 COLLINS DELA ADZAYAO MALE
1093 1000015488 COLLINS DIVINE AKPOKLI   AKPOKLI ALFRED ADAMS MALE
1094 1000007933 COLLINS EDEM GOTU MALE
1095 1000044097 COLLINS EDEM KONADU MALE
1096 1000052610 COLLINS GYASI AGYEKUM MALE
1097 1000002258 COLLINS GYASI AGYEKUM MALE
1098 1000041763 COLLINS ISAAC KUMAH MALE
1099 1000048714 COLLINS KWAKU GANYO MALE
1100 1000059456 COLLINS KWASI BRUCE MALE
1101 1000014702 CONFIDENCE BOAKYE MALE
1102 1000060494 CONSTANT AMUDA MALE
1103 1000000509 CONSTANT KUMAKO AFIWA ADORVI MALE
1104 1000027111 CORNELIUS SEDZRO MALE
1105 1000044997 COSMAS KASSAH MALE
1106 1000043129 COSMOS AFFRIM MALE
1107 1000022350 COSMOS BOATENG MALE
1108 1000043856 COSMOS ERIC OSAE MALE
1109 1000016339 COSMOS KOFI ADRAKUTSE MALE
1110 1000032454 COSMOS KWAMI NUGBEMARO MALE
1111 1000012871 COURAGE AVAGAH MALE
1112 1000059805 COURAGE AYITAH MALE
1113 1000048356 COURAGE AMEDE MALE
1114 1000013420 COURAGE BANSAH MALE
1115 1000060647 COURAGE BANSAH MALE
1116 1000042329 COURAGE KUMORDZI MALE
1117 1000006602 COURAGE ONAI MALE
1118 1000028431 COURAGE SACHIE MALE
1119 1000054734 COURAGE TORSU MALE
1120 1000023993 COURAGE KWAKU AGBOGLI MALE
1121 1000023880 COURAGE SELORM FIAWOYI MALE
1122 1000008706 COURAGE YAW SOSU MALE
1123 1000055232 CYRIL ELIKPLIM ECLUMOR MALE
1124 1000040798 DACHIL KOFI MOSES MOKANDO MALE
1125 1000045803 DAGBA  BRIGHT KWAME MALE
1126 1000058991 DALTON JOHN FIAH MALE
1127 1000011336 DAMALIE ERIC COPHER MALE
1128 1000003652 DANIEL ADU-GYAMFI MALE
1129 1000023401 DANIEL NNAMDAM   BILIKUNI MALE
1130 1000061916 DANIEL AGBEMAVI MALE
1131 1000014032 DANIEL AGBESI BEATRICE KPETSA MALE
1132 1000030200 DANIEL AMAGLO MALE
1133 1000021108 DANIEL AMANKWA ADU MALE
1134 1000053471 DANIEL AMEDOR MALE
1135 1000001123 DANIEL AMEKU MALE
1136 1000056464 DANIEL AMPONI MALE
1137 1000030775 DANIEL ARKO MALE
1138 1000018284 DANIEL AVAZI MALE
1139 1000054322 DANIEL AWUKU MALE
1140 1000017348 DANIEL BOUNDJOU MALE
1141 1000011890 DANIEL DATSA MALE
1142 1000043661 DANIEL DZOTEPE MALE
1143 1000046731 DANIEL FIANU MALE
1144 1000013616 DANIEL GBEDZEHA MALE
1145 1000034104 DANIEL GIDI MALE
1146 1000026424 DANIEL KOFI YEVUGAH MALE
1147 1000002820 DANIEL KOFIGAH MALE
1148 1000042061 DANIEL NIPAH MALE
1149 1000058259 DANIEL SORKPLA MALE
1150 1000010353 DANIEL TINADJEI MALE
1151 1000021923 DANIEL TSIVANYO MALE
1152 1000020230 DANIEL YEBOAH MALE
1153 1000039943 DANIEL YIGAH MALE
1154 1000001067 DANIEL COFFIE OCRA MALE
1155 1000045129 DANIEL DEWORNU HLORDJIE MALE
1156 1000028380 DANIEL KUMAH NYALETEH MALE
1157 1000012397 DANIEL KWADZO WOTORLI MALE
1158 1000031394 DANIEL KWASHIE ADADEY MALE
1159 1000031851 DANIEL SEYRAM KUADE MALE
1160 1000006639 DANIEL SONY AZILA MALE
1161 1000044926 DANIEL TOBI AZIGODOE MALE
1162 1000057228 DANIEL YAO SEGLAH MALE
1163 1000006470 DANKWA EMMANUEL MALE
1164 1000020736 DANKWAH EMMANUEL MALE
1165 1000029879 DANSO TAWIAH MAXWELL MALE
1166 1000011916 DARKO  VICTOR MALE
1167 1000008691 DARTEY RAPHAEL MALE
1168 1000032744 DAVID DZORKKPEY MALE
1169 1000037434 DAVID  AGAH MALE
1170 1000002709 DAVID  AHIADU MALE
1171 1000009030 DAVID  AMEDUME MALE
1172 1000002847 DAVID  AMENYOWU MALE
1173 1000054735 DAVID  ANTHONY LETSU MALE
1174 1000060520 DAVID  BOAMPONG MALE
1175 1000005573 DAVID  DEBRAH MALE
1176 1000052588 DAVID  DZIWORNU MALE
1177 1000002992 DAVID  EKPE MALE
1178 1000020836 DAVID  KWESI AFFUL MALE
1179 1000034780 DAVID  MENSAH  BANDANDE MALE
1180 1000050987 DAVID  NTEM MALE
1181 1000030242 DAVID  NUKPEDU MALE
1182 1000005375 DAVID COPPERFIELD HINI MALE
1183 1000029708 DAVID K.M. DOGBATSE MALE
1184 1000011814 DAVID KODZO AMEWUGA AVI MALE
1185 1000000583 DAVID KOFI DOBOLI MALE
1186 1000041410 DAVID KWABENA DAVID MALE
1187 1000042481 DAVID KWAKU ADOM     – MALE
1188 1000060352 DAVID KWAME NORVINYEKU MALE
1189 1000005269 DAVID KWASI TAWAN MALE
1190 1000002510 DAVID MENSAH AGBOLOSU MALE
1191 1000012924 DAVID NGNABINYUN JIPARL MALE
1192 1000059973 DAWUD ADAMS MALE
1193 1000052532 DEKU GERSHON MALE
1194 1000003492 DELAH AVORNYOH MALE
1195 1000022471 DELALI  AGBENU MALE
1196 1000008796 DELALI  AKWENSIVIE MALE
1197 1000013243 DELALI  SEWORDOR MALE
1198 1000039954 DELASE  NEGLO MALE
1199 1000010785 DELEY  AKAMBI MALE
1200 1000031125 DELIGHT DESMOND GELI MALE
1201 1000032259 DELIGHT SELORM AVORKAH MALE
1202 1000032143 DENNIS ASAMOAH – BOAKYE MALE
1203 1000058223 DENNIS  AMEVUVOR MALE
1204 1000040055 DENNIS  AYIVOR MALE
1205 1000054984 DENNIS  GAH – LETSA MALE
1206 1000005027 DENNIS  KOFI  AKOTO MALE
1207 1000039002 DENNIS KWESI SREM-SAI MALE
1208 1000065027 DENNIS MAWULI MANTEY MALE
1209 1000054540 DENNIS OSCAR DRAFFOR MALE
1210 1000046152 DENTEH PATRICK MALE
1211 1000007540 DEODATUS NUMATEKPOR MALE
1212 1000032620 DERICK KOFI GEMEGAH MALE
1213 1000008813 DERICK KWASHIE DIABA MALE
1214 1000015261 DERICK KWASI LOSU MALE
1215 1000037726 DERICK MAWUFEMOR DZADE MALE
1216 1000010990 DERICK NANA KWAME DZIKUNU MALE
1217 1000041442 DERICK NTEFUNE NNORBA MALE
1218 1000004561 DERRICK DEKU MALE
1219 1000044748 DERRICK MAWUNYO MOTTEY MALE
1220 1000028909 DERRICK YAW DZAMEFE MALE
1221 1000023472 DESIRE DORWODOE MALE
1222 1000045360 DESIRE KWAME DEKUKU MALE
1223 1000062658 DESMOND ADABLA MALE
1224 1000012330 DESMOND ADZIMAH MALE
1225 1000010965 DESMOND BOATENG MALE
1226 1000056876 DESMOND ELI AFORTOR MALE
1227 1000063685 DESMOND NTIM PEASAH MALE
1228 1000038455 DESMOND XORLA DZAKPASU MALE
1229 1000011717 DESMOND YAWVI MADZAMNA MALE
1230 1000003291 DICKSON HORMEKU MALE
1231 1000061704 DICKSON  AWUNOR MALE
1232 1000010770 DICKSON  FOFIE MALE
1233 1000046724 DICKSON DOE SEDDOH MALE
1234 1000041633 DICKSON MADONUDENU DATSOMOR MALE
1235 1000051022 DIKRO KWAME BENJAMIN MALE
1236 1000021800 DIVINE TSAMENYI MALE
1237 1000008052 DIVINE AGBESI LAZARUS MALE
1238 1000024245 DIVINE APEZAH MALE
1239 1000015691 DIVINE BRIKU MALE
1240 1000038706 DIVINE DOE AGBANU MALE
1241 1000027500 DIVINE FESTUS AHORLU MALE
1242 1000031835 DIVINE KOBLA EKLU MALE
1243 1000057727 DIVINE KOMLA AMEXO MALE
1244 1000046762 DIVINE KWADZO TSOTORVOR MALE
1245 1000003394 DIVINE KWAME AMEGASHIE MALE
1246 1000061480 DIVINE KWAMI AWUMEY MALE
1247 1000043253 DIVINE OPOKU FUGLO MALE
1248 1000038855 DJABA EMMANUEL MALE
1249 1000009364 DODZI  ABOR MALE
1250 1000044796 DODZI  GBEMU MALE
1251 1000049289 DOE  SAMUEL MALE
1252 1000049580 DOGBA  EMMANUEL YEGE MALE
1253 1000005755 DOGBE BRIGHT MALE
1254 1000049596 DOGBEDA AGBALENYO MALE
1255 1000027383 DOGBEY RAPHAEL RAPHAEL MALE
1256 1000044807 DOLI COURAGE MALE
1257 1000007752 DOMINIC KWAME DOH MALE
1258 1000008485 DOMINIC MUKANAL KPAJAN MALE
1259 1000021635 DOMINIC YAO AGEMENYI MALE
1260 1000058426 DONKOR EMMANUEL MALE
1261 1000010152 DORGBETOR WILLIAM MALE
1262 1000001429 DORGBETOR SENYO CALEB MALE
1263 1000065554 DORMENYONYEKU GODWIN SENA MALE
1264 1000011719 DOTSEY SETH MALE
1265 1000012713 DOTSEY LORD HAMMOND MALE
1266 1000051761 DOUGLAS ELIKPLIM AKLI MALE
1267 1000012071 DOUGLAS KWADWO ATAMBIRE MALE
1268 1000038885 DRAH COLLINS KWAME MALE
1269 1000049990 DZADE VENUNYE KWADZO INNOCENT MALE
1270 1000022409 DZAMEFE STANLEY MALE
1271 1000061029 DZATA PETER NONE MALE
1272 1000057617 DZATASHI KWAME MALE
1273 1000041593 DZIVENU JAMES MALE
1274 1000034041 DZORGBE THADDEUS MALE
1275 1000062926 EBE STEPHEN MALE
1276 1000058231 EBENEZER AYISON MALE
1277 1000046698 EBENEZER GEORGE NUSETOR MALE
1278 1000036791 EBENEZER KUKUBOR MALE
1279 1000053443 EBENEZER KUMADO MALE
1280 1000038253 EBENEZER OKUTU MALE
1281 1000021740 EBENEZER SEMEVO MALE
1282 1000042959 EBENEZER KELVIN DEGADZOR MALE
1283 1000007868 EBENEZER MAWULI GAMAYOR MALE
1284 1000060427 EBENEZER YAO DEY MALE
1285 1000009614 EBEYEYIE KWAME AKORM MALE
1286 1000026276 EDEM ABOTSI MALE
1287 1000054193 EDEM AGBANU MALE
1288 1000032756 EDEM AVORNYO MALE
1289 1000032313 EDEM DADZIE MALE
1290 1000049367 EDEM CHRISTOPHER KPOBI MALE
1291 1000014375 EDEM KODZO AWUITOR MALE
1292 1000012837 EDEM KORSHIGAH TORSU MALE
1293 1000037758 EDEM LOUIS GALINOR MALE
1294 1000003955 EDEM NHOWAH AGBAGLO MALE
1295 1000003375 EDEM SOLOMON WORDZRO MALE
1296 1000012600 EDENS TWENTOR MALE
1297 1000012327 EDMOND POMARY MALE
1298 1000033083 EDWARD MAWUNYO MALE
1299 1000044304 EDWARD TSE MALE
1300 1000006646 EDWARD BEMPAH OWUSU MALE
1301 1000012865 EDWARD DOTSEY GBADAGO MALE
1302 1000010478 EDWARD KORW LEVEH MALE
1303 1000002896 EDWARD SEFE ADIBA MALE
1304 1000034792 EDWIN WOMPONG MALE
1305 1000056686 EDZEDA   PATRICK MALE
1306 1000013891 EDZEDA WONDER MALE
1307 1000057117 EDZEDA WONDER MALE
1308 1000063981 EDZENU MATHIAS KODZO MALE
1309 1000003856 ELI AKATO MALE
1310 1000049025 ELI SENANU FIAWOO MALE
1311 1000010033 ELIAS DZORGBEDOR MALE
1312 1000010560 ELIAS SONKU MALE
1313 1000054252 ELIJAH  WORTOR MALE
1314 1000019543 ELIKEM ANDY DZAHENE MALE
1315 1000055138 ELIKPLIM ADJABENG MALE
1316 1000005165 ELIKPLIM ISAAC ADEKPUI MALE
1317 1000055075 ELIZER ATSU AWUYA MALE
1318 1000047051 ELLIOT DZIDZA MALE
1319 1000007379 ELOLO ESHUN MALE
1320 1000042421 ELORM  DOGAH MALE
1321 1000022736 ELORM  DOMEY MALE
1322 1000014146 ELORM  MEGBENU MALE
1323 1000037224 ELVIS BOATENG MALE
1324 1000010362 ELVIS DAN AVORLEY MALE
1325 1000033184 ELVIS KWAKU AMOADJAH MALE
1326 1000036307 ELVIS NUTIFAFA TOMETY MALE
1327 1000009553 ELVIS SELASIE EZUH MALE
1328 1000053401 EMMANUEL ASEM MALE
1329 1000044651 EMMANUEL GBEKLE MALE
1330 1000006935 EMMANUEL ADZOGBLEY MALE
1331 1000025991 EMMANUEL AGBESI MALE
1332 1000004599 EMMANUEL AGOHA MALE
1333 1000033988 EMMANUEL AHIAWODZI MALE
1334 1000034574 EMMANUEL AKOSE MALE
1335 1000046070 EMMANUEL ANAGBA MALE
1336 1000014067 EMMANUEL BATSE MALE
1337 1000026027 EMMANUEL DAGBA MALE
1338 1000038267 EMMANUEL DANEKU MALE
1339 1000025670 EMMANUEL DUGBLORWU MALE
1340 1000001185 EMMANUEL DUSHIE MALE
1341 1000059945 EMMANUEL DWAMENA MALE
1342 1000006524 EMMANUEL DZIENYO MALE
1343 1000058601 EMMANUEL DZOGLO MALE
1344 1000046841 EMMANUEL FETOR MALE
1345 1000012630 EMMANUEL FOTO MALE
1346 1000059101 EMMANUEL GERALD ANSOH MALE
1347 1000013379 EMMANUEL HOTOR MALE
1348 1000010843 EMMANUEL KOFI TEYE MALE
1349 1000038436 EMMANUEL KWASI APEADIDO MALE
1350 1000043789 EMMANUEL MANN MALE
1351 1000045514 EMMANUEL NII TEYE BODUAH FELICIA TSOTSOO ADOTEI MALE
1352 1000029616 EMMANUEL NKEBOARE MALE
1353 1000045548 EMMANUEL ODURO MALE
1354 1000047780 EMMANUEL OSEI MALE
1355 1000043656 EMMANUEL VUKOR MALE
1356 1000027771 EMMANUEL YEVU MALE
1357 1000010737 EMMANUEL ZEKPE MALE
1358 1000043549 EMMANUEL BACHAR JAGRI MALE
1359 1000045804 EMMANUEL BEKOE ADDAE    APPIAH MALE
1360 1000034427 EMMANUEL BROWN AMPONY MALE
1361 1000042130 EMMANUEL DUMENYA SELORM KORBLA MALE
1362 1000034110 EMMANUEL DZIDEFO TSEBI MALE
1363 1000009328 EMMANUEL ELIKPLIM SATEKLA MALE
1364 1000059290 EMMANUEL KOFI TSIKATA MALE
1365 1000001504 EMMANUEL KOFI AFARE MALE
1366 1000056136 EMMANUEL KOFI ATTAH MALE
1367 1000016866 EMMANUEL KOFI DOE MALE
1368 1000037612 EMMANUEL KOFI DUGBARTEY MALE
1369 1000051471 EMMANUEL KOFI WORMENOR MALE
1370 1000053367 EMMANUEL KWAKU DAPAAH DAGADU MALE
1371 1000065787 EMMANUEL KWAKU DZATO MALE
1372 1000056458 EMMANUEL KWAKU TWUM MALE
1373 1000026620 EMMANUEL KWAME BEDAASE MALE
1374 1000039060 EMMANUEL KWASI MENSAH MALE
1375 1000025710 EMMANUEL KWEKU YENGBE MR. MALE
1376 1000044561 EMMANUEL KWESI TWUMASI MALE
1377 1000046780 EMMANUEL MAWULI KUDI MALE
1378 1000031981 EMMANUEL NONE ANIPAH NONE MALE
1379 1000044275 EMMANUEL OFORI ANANE MALE
1380 1000007664 EMMANUEL OFORI ANSAH MALE
1381 1000050446 EMMANUEL OSEI AGYEI MALE
1382 1000024030 EMMANUEL OSEI ASAMOAH-GYAN MALE
1383 1000009124 EMMANUEL OTENG KWADWO APPIAH MALE
1384 1000039089 EMMANUEL SENYO AFIADEMENYO MALE
1385 1000024734 EMMANUEL TABINDE CHACHANBROL MALE
1386 1000021546 EMMANUEL TAWIAH HEDZRO MALE
1387 1000008909 EMMANUEL YAO HARLLEY MALE
1388 1000013723 EMMANUEL YAO KPEI MALE
1389 1000042291 EMMANUEL YAW AGAMAH MALE
1390 1000024499 EMMANUEL YAW OKLU MALE
1391 1000058889 ENOCH  ADARKWAH MALE
1392 1000028548 ENOCH  AGBETAWOKPOR MALE
1393 1000018998 ENOCH  AMETEPE MALE
1394 1000054223 ENOCH  KUMORDZI MALE
1395 1000008863 ENOCH  LEWU MALE
1396 1000035640 ENOCH  ZOTTOR MALE
1397 1000036793 ENOCH KWEKU DRAH MALE
1398 1000063145 ENOCH ODURO DANSO MALE
1399 1000040085 ENOCH SHERIF ADRAH MALE
1400 1000065719 ENOCK APEDIDO MALE
1401 1000057045 ENOCK KOFI  GALO MALE
1402 1000020570 ENOCK KOFI AGBELI MALE
1403 1000031357 EPHRAIM AGORBORTU MALE
1404 1000000076 EPHRAIM DANYO MALE
1405 1000007348 EPHRAIM JUNIOR OFORI MALE
1406 1000003607 EPHRAIM KOFI OBENG MALE
1407 1000040119 EPHRIAM BONSU OSEI MALE
1408 1000061733 ERIC DONKOR MALE
1409 1000029187 ERIC ADENYO MALE
1410 1000044609 ERIC AFEAMENYO MALE
1411 1000042808 ERIC AGAMA MALE
1412 1000033063 ERIC AGBATTEY MALE
1413 1000032369 ERIC AGBO MALE
1414 1000017945 ERIC AKLASU MALE
1415 1000016089 ERIC AMANKWAH MALE
1416 1000043048 ERIC AMANYO MALE
1417 1000026588 ERIC BEASAH MALE
1418 1000037010 ERIC KLUTSE MALE
1419 1000007902 ERIC KOFI AGBEZUDOR MALE
1420 1000062765 ERIC KWADZO TORMETI MALE
1421 1000035729 ERIC MENSAH MALE
1422 1000035371 ERIC NANA DZAKPASU MALE
1423 1000024119 ERIC NOGBEDZI MALE
1424 1000010326 ERIC SARPONG MALE
1425 1000032167 ERIC ELIKEM YAO AMEBO MALE
1426 1000008754 ERIC KOFI DOGBE MALE
1427 1000038154 ERIC KOFI MENSAH MALE
1428 1000053661 ERIC KWAKU AGBLE MALE
1429 1000055171 ERIC LORLORNYO ATSIMAKA MALE
1430 1000039058 ERIC MAWUNYA DEDZO MALE
1431 1000002123 ERIC RICHMOND OBIDIE MALE
1432 1000022381 ERIC S. K. AHLIGBAH MALE
1433 1000002641 ERIK ATSU MALE
1434 1000054106 ERNEST AGBANYO MALE
1435 1000065656 ERNEST ANNOR OBIRI ANIM MALE
1436 1000026663 ERNEST AYISI MALE
1437 1000044958 ERNEST KPODO MALE
1438 1000014858 ERNEST NSANA MALE
1439 1000002492 ETORNAM PROSPER ANTHONY KWASI KATSEKPOR MALE
1440 1000063499 EUGENE QUANSAH MALE
1441 1000060373 EUGENE KWAKU AKPATSA MALE
1442 1000005968 EUGENE KWAME ABIEMOR MALE
1443 1000053193 EUGENE MAKAFUI SOSU MALE
1444 1000033180 EUGENE YAW SELORM SAGODO MALE
1445 1000038358 EVANS AFUTU MALE
1446 1000013700 EVANS AHOVE MALE
1447 1000026081 EVANS AKPEKE MALE
1448 1000050109 EVANS ASIGE MALE
1449 1000047702 EVANS BERKO MALE
1450 1000046090 EVANS KASU MALE
1451 1000058543 EVANS TALOH MALE
1452 1000038830 EVANS TSEH MALE
1453 1000005710 EVANS XA MALE
1454 1000013854 EVANS YAKAH MALE
1455 1000057479 EVANS AHIAMALE KPAGBAZO AHIAMALE MALE
1456 1000009403 EVANS KWAKU SOGBOKEY ADAMS MALE
1457 1000005329 EVANS KWASI-KWASHIE AGBEKO MALE
1458 1000028957 EVANS MAWUKO APPAU MALE
1459 1000045329 EVANS MORKPORKPOR AKPOKLI MALE
1460 1000004523 EVANS YAO GLOVER MALE
1461 1000034331 EVORTEPE WONDER MALE
1462 1000053435 EWOENAM MENSAH LUMOR MALE
1463 1000028149 EZEKIEL KWAME IROKO MALE
1464 1000015670 FAFALI AGBENORWOSI MALE
1465 1000013724 FAISAL  ALI MALE
1466 1000008904 FAMOUS QUARSHIE MALE
1467 1000049083 FELIX AGORDZOR MALE
1468 1000018694 FELIX AMLI MALE
1469 1000014068 FELIX ATSAGO MALE
1470 1000013959 FELIX  AFETORGBOR MALE
1471 1000028752 FELIX  AMEGBOR MALE
1472 1000034696 FELIX  ATSU ATIVOR MALE
1473 1000053110 FELIX  DZORMEKU MALE
1474 1000002335 FELIX  EMEKA DOTSE MALE
1475 1000009757 FELIX  FIAMORDZI MALE
1476 1000033437 FELIX  GBEDZI MALE
1477 1000008689 FELIX  GOTHAR MALE
1478 1000009241 FELIX  KOFI KLUTSE MALE
1479 1000007286 FELIX  KWASI KUTUGAH MALE
1480 1000019752 FELIX  LEMPU MALE
1481 1000023406 FELIX  LUMOR MALE
1482 1000007371 FELIX  LUMOR MALE
1483 1000031510 FELIX  MORKLI AKPAGLO MALE
1484 1000043761 FELIX KOBLA TATTEHGAH  DEKU JAMES MALE
1485 1000019526 FELIX KORMLA YAOTSE MALE
1486 1000024594 FELIX KWAME AHENKORAH MALE
1487 1000004855 FELIX NYINAKU ANNOR KOJO KUMA MALE
1488 1000036619 FELIX SENYO KUBUAFOR MALE
1489 1000058109 FELIX TETTEY AGGUDEY MALE
1490 1000046821 FERDINAND AGBONU MALE
1491 1000038087 FESTUS  AHIADU MALE
1492 1000039648 FESTUS KWAMI KPLORLA BANINI MALE
1493 1000026329 FESTUS KWASI ABORA MALE
1494 1000012388 FIALOR YAW MALE
1495 1000006352 FIAVE ISREAL ELIKPLIM MALE
1496 1000049048 FORSTER KOFI FIAH MALE
1497 1000005862 FOSTER  AKAH MALE
1498 1000005776 FOSTER  BULLEY AKWEI MALE
1499 1000036497 FOSTER  DUSSEY MALE
1500 1000000699 FOSTER  EKOH MALE
1501 1000061113 FRANCIS AHIABLI MALE
1502 1000060831 FRANCIS DANYO MALE
1503 1000011339 FRANCIS ADJEI MALE
1504 1000022885 FRANCIS ADZOROR MALE
1505 1000041675 FRANCIS AGBEMAPLE MALE
1506 1000048400 FRANCIS AKPABLI MALE
1507 1000034440 FRANCIS AMEGBOR MALE
1508 1000040323 FRANCIS AWUMEE MALE
1509 1000011098 FRANCIS DUHO MALE
1510 1000012285 FRANCIS DZAKAH MALE
1511 1000031797 FRANCIS GAGLO MALE
1512 1000024029 FRANCIS KWABLA ATUKPA MALE
1513 1000019247 FRANCIS KWAME TORGLE MALE
1514 1000031739 FRANCIS MAWUSI MALE
1515 1000036754 FRANCIS MENSAH MALE
1516 1000050635 FRANCIS OWUSU MALE
1517 1000044687 FRANCIS SEGBENU MALE
1518 1000050629 FRANCIS SEMAPLEY MALE
1519 1000041562 FRANCIS SENYO KOFI ATTAFI MALE
1520 1000008099 FRANCIS TORBI MALE
1521 1000036006 FRANCIS WOEKPOR MALE
1522 1000045118 FRANCIS CLIFFORD WUASI MALE
1523 1000051216 FRANCIS JUDE AKPESE MALE
1524 1000064807 FRANCIS KOJO BUABASAH MALE
1525 1000012666 FRANCIS KUJO SUNKWA MALE
1526 1000013328 FRANCIS KWAME GALLEY MALE
1527 1000035675 FRANCIS KWAME NARTEY MALE
1528 1000008454 FRANCIS KWASI AMEDZROVI MALE
1529 1000047933 FRANCIS MAWUKO AGBOZO MALE
1530 1000046333 FRANCIS YAW KAMASSAH MALE
1531 1000010301 FRANK ADJAH MALE
1532 1000008372 FRANK DZAH MALE
1533 1000030517 FRANK OFOSUHENE MALE
1534 1000032490 FRANK WILSON HENYO MALE
1535 1000030833 FRANK APEAKORANG ASAMOAH MALE
1536 1000059147 FRANK ELIKPLIM KULEVOME MALE
1537 1000000550 FRANK ETORNAM ADASE MALE
1538 1000017456 FRANK F. KOFI ASIOME MALE
1539 1000022780 FRANK KOFI GOMADO MALE
1540 1000015357 FRANK KWAKU BOAMEY – MALE
1541 1000007337 FRANK KWAKU DZILAH MALE
1542 1000038968 FRANK MADADUS DOGBE MALE
1543 1000012859 FRANK MENSAH DAFLISO MALE
1544 1000049976 FRANK WORMENOR ANANE KWASHIE MALE
1545 1000047690 FRANK YAW DARKO MALE
1546 1000045128 FRANKLIN TORNYIE MALE
1547 1000046196 FRANKLIN KOFI VIGAH MALE
1548 1000046180 FRED TOFAH MALE
1549 1000050800 FRED MAWUTOR DZAKPASU MALE
1550 1000041543 FRED SELASE AKOTO MALE
1551 1000007705 FREDDY SENALOR DACOSTA MALE
1552 1000057115 FREDERICK FENU MALE
1553 1000001356 FREDERICK ZOKA – FREDERICK MALE
1554 1000014994 FREDRICK  KWAKYE MALE
1555 1000043922 FREEMAN EDEM AGBOZO MALE
1556 1000064533 FRIDAY JOHN MEGBEDZA MALE
1557 1000053213 FUSEINI NAZIRU MALE
1558 1000053522 FUSEINI FUSEINI AWAL NONE MALE
1559 1000052651 GABBRIEL KOJO KPAMINA MALE
1560 1000045907 GABRIEL  AFO MALE
1561 1000041637 GABRIEL  AGANU MALE
1562 1000033987 GABRIEL  DZIKUNU MALE
1563 1000024874 GABRIEL  FIEBOR MALE
1564 1000061499 GABRIEL  GODZO MALE
1565 1000011352 GABRIEL  TIMUKPE MALE
1566 1000061266 GABRIEL  TORWONYO MALE
1567 1000058322 GABRIEL  TUKPATA MALE
1568 1000013317 GABRIEL KWAME GOTAH MALE
1569 1000001410 GADAFI SEIDU MALE
1570 1000011349 GADUFIA DOTSEY KWAME KLUGAH MALE
1571 1000030031 GAFA KWAME FRANKLYN MALE
1572 1000047355 GAKPLEAZI STEPHEN MALE
1573 1000032346 GALLEY  VENUNYE MALE
1574 1000050992 GAMELI  VUDUGAH MALE
1575 1000032288 GATU  LAWSON MALE
1576 1000023729 GBADA KWAME ABABIO MALE
1577 1000049155 GBAFA JASPER MALE
1578 1000024165 GBEVE AUGUSTINE MALE
1579 1000000072 GBORZO YAO PRINCE MALE
1580 1000062864 GEOFFERY DOGBEY MALE
1581 1000027393 GEOFFERY NO KAKRADA NO MALE
1582 1000061243 GEOFFREY KWABLA AGBLEY MALE
1583 1000062404 GEORGE AMOAH MALE
1584 1000060075 GEORGE AMOAKO MALE
1585 1000055265 GEORGE DAGADU MALE
1586 1000025335 GEORGE SESHIE MALE
1587 1000063519 GEORGE BENJAMIN OHENE MALE
1588 1000034215 GEORGE JUNIAS DARTEY GRACE KUMAKO MALE
1589 1000035353 GEORGE KOFI BEDI MALE
1590 1000062545 GEORGE KWAME FOLI MALE
1591 1000014863 GERSHON  GYMAH MALE
1592 1000049909 GESTER PEARLVIS GIDISU MALE
1593 1000055613 GIBRINE UMAR MALE
1594 1000065804 GIDEON AGBENYA MALE
1595 1000012162 GIDEON HEVE MALE
1596 1000041302 GIDEON  ASANTE MALE
1597 1000047149 GIDEON  DEFOR MALE
1598 1000033946 GIDEON  DEI MALE
1599 1000024544 GIDEON  DODEA MALE
1600 1000045900 GIDEON  GALLEY MALE
1601 1000051397 GIDEON  GBEKLUI MALE
1602 1000011701 GIDEON  KOFI  NUTORNUTSI MALE
1603 1000040167 GIDEON  KPORVI MALE
1604 1000005488 GIDEON  KUWORNU MALE
1605 1000002157 GIDEON  NYARKO MALE
1606 1000035887 GIDEON  WORKPOR MALE
1607 1000002900 GIDEON ADJEGE GOKA MALE
1608 1000026784 GIDEON EDEM KUADUGAH MALE
1609 1000032925 GIDEON KOFI YAOKUMAH MALE
1610 1000021310 GIDEON KWABLA AGBEMAFLE MALE
1611 1000047865 GIDEON KWADZO DEKU MALE
1612 1000042241 GIDEON KWAME BANABES MALE
1613 1000057839 GIDEON SENYO DZAMEFE MALE
1614 1000001992 GILBERT  DOGBEY MALE
1615 1000064838 GILBERT  OWU MALE
1616 1000014603 GILBERT EDEM ASAMOAH MALE
1617 1000013403 GILBERT SELASE ASAMANY MALE
1618 1000032218 GLORIOUS YAW TSAHEY MALE
1619 1000056146 GODFRED GASU MALE
1620 1000028363 GODFRED DZIVOR MALE
1621 1000017908 GODFRED MAWUSI MALE
1622 1000033589 GODFRED VIVOR MALE
1623 1000053273 GODFRED WODYGAH MALE
1624 1000062906 GODFRED SAMPONG AGYARKO MALE
1625 1000065085 GODSON AFENYA FIAWORNU    AFENYA MALE
1626 1000049115 GODSON WODUGAH MALE
1627 1000049951 GODSPOWER AMAH MALE
1628 1000026060 GODSWAY ABABIO MALE
1629 1000044397 GODSWAY AWASAN MALE
1630 1000001986 GODSWAY DORHIAMEY MALE
1631 1000065481 GODSWAY KPOGO MALE
1632 1000053523 GODSWAY TSEY MALE
1633 1000048654 GODSWAY TSEYIBOE MALE
1634 1000002300 GODSWAY WORGLO MALE
1635 1000005659 GODSWAY NONE QUARSHIE NONE MALE
1636 1000044454 GODSWILL AMENYO KOFI TAMAKLOE MALE
1637 1000061227 GODWIN TSEKPO MALE
1638 1000051004 GODWIN  AGBENYENUSE MALE
1639 1000018635 GODWIN  AGYEMANG MALE
1640 1000013864 GODWIN  AHOVE MALE
1641 1000044182 GODWIN  AKPABLA MALE
1642 1000025540 GODWIN  BOKORVI MALE
1643 1000050322 GODWIN  DANQUAH MALE
1644 1000025806 GODWIN  DOGBE MALE
1645 1000001815 GODWIN  DORGBEFU MALE
1646 1000058544 GODWIN  DZEBU MALE
1647 1000058159 GODWIN  GLOVER MALE
1648 1000017695 GODWIN  HOR MRS. GIFTY TSETSEKPLE MALE
1649 1000042319 GODWIN  KAJALDO MALE
1650 1000045088 GODWIN  KAMARA MALE
1651 1000055663 GODWIN  KPADANGNAN MALE
1652 1000042762 GODWIN  KUSITOR MALE
1653 1000054560 GODWIN  KWAKU  DANYOH MALE
1654 1000065366 GODWIN  TSAKPO MALE
1655 1000051205 GODWIN  WORDI MALE
1656 1000052912 GODWIN AGBENYEGAH GBLOR MALE
1657 1000050386 GODWIN EDUDZI AKPALU MALE
1658 1000052739 GODWIN GELEGBE ANAPEY MALE
1659 1000009406 GODWIN HUMPHREY DUNYO MALE
1660 1000014174 GODWIN JUNIOR SEGLAH MALE
1661 1000053860 GODWIN KODZO KRAKANI MALE
1662 1000008597 GODWIN KOFI DANYO MALE
1663 1000028712 GODWIN KUDZO MENSAH MALE
1664 1000043335 GODWIN KWASI ANSRE MALE
1665 1000005631 GODWIN KWOBLA BOGLO MALE
1666 1000060460 GODWIN MAWULI GADZI MALE
1667 1000057012 GODWIN SENA ANKU MALE
1668 1000032085 GODWIN YAO DAKUDZI MALE
1669 1000057611 GODWIN YAO EDEM ATTAH MALE
1670 1000033466 GORDEN  AZIAGBE MALE
1671 1000001193 GORDON FLEKU MALE
1672 1000008200 GORDON YAO ADJEI MALE
1673 1000021069 GYAN AUGUSTINE MALE
1674 1000004898 HABILU BRAIMAH OSUMANU MALE
1675 1000029428 HAFIZ SALIFU MALE
1676 1000040785 HAGAN AGYEI MALE
1677 1000022009 HAMZA MAWUDA MALE
1678 1000038219 HAPPY  DRAH MALE
1679 1000021961 HAPPY YAO ASSORNAWO MALE
1680 1000003935 HARRISON  GBEDEMAH MALE
1681 1000025614 HARRISON  KETE MALE
1682 1000039134 HARRISON  LEGAH MALE
1683 1000051738 HARUNA MUHAMMED NONE MALE
1684 1000020552 HASSAN  NARTEY MALE
1685 1000055723 HENRY DODZI GAVI MALE
1686 1000016069 HENRY KOFI AKAKPO MALE
1687 1000011632 HENRY KOFI NUAMAH MALE
1688 1000056881 HENRY KOMLA SOWLI MALE
1689 1000020260 HERBERT  ADZANT MALE
1690 1000025674 HLORDZI AMOS ABLORDEPEH MALE
1691 1000009668 HOPE  AGBANU MALE
1692 1000006205 HOPE  SATTEY MALE
1693 1000025429 HOPE AGBEMOR AGBEMEHIA MALE
1694 1000001246 HOPE KEH AYIVI MALE
1695 1000021675 HOPE KOFI NUKAMEWOR NUKAMEWOR MALE
1696 1000061268 HOPE KWAMI DORMENIKPI MAWULORM MALE
1697 1000000257 HORHORVA  AGBENYEMOR MALE
1698 1000004557 HUMPHREY KWABENA DEFOR MALE
1699 1000031763 HYGINUS SELASIE CHUMAH JASON MALE
1700 1000051602 IBRAHIM ABU MALE
1701 1000008886 IBRAHIM MIRAGE MALE
1702 1000009999 IMRANA FIRDAUS MALE
1703 1000008075 INNOCENT AHIAMADZI MALE
1704 1000019478 INNOCENT KORKU AZIANSINOU MALE
1705 1000039322 INNOCENT KOTEY MALE
1706 1000013365 INNOCENT KWAMIGAH MALE
1707 1000021762 INNOCENT SIMPINI MALE
1708 1000051774 INNOCENT SOSU MALE
1709 1000007352 INNOCENT S. AHIATOR MALE
1710 1000056816 ISAAC LETSU MALE
1711 1000003865 ISAAC AGBODZI MALE
1712 1000012527 ISAAC AMEYAW MALE
1713 1000053405 ISAAC AMU MALE
1714 1000050269 ISAAC ASANTE MALE
1715 1000049539 ISAAC ATINTO MALE
1716 1000043624 ISAAC DANYO MALE
1717 1000033686 ISAAC DORMAH MALE
1718 1000056696 ISAAC DWOMOH MALE
1719 1000031329 ISAAC GADZI MALE
1720 1000062375 ISAAC KOKONU MALE
1721 1000060362 ISAAC KWAME TEKPOR MALE
1722 1000034480 ISAAC OWUSU MALE
1723 1000061623 ISAAC AIDOO BENTUM MALE
1724 1000034932 ISAAC ATUBA AYEBILLA MALE
1725 1000044006 ISAAC ELORM MANSU MALE
1726 1000015609 ISAAC EYRAM DANYOH MALE
1727 1000051870 ISAAC JUSTICE APALOO MALE
1728 1000056574 ISAAC KOFI ANORFUL MALE
1729 1000039190 ISAAC KWAKU NTSOMENE CHAMBA MALE
1730 1000042215 ISAAC KWASHIE DZIKUNU MALE
1731 1000050902 ISAAC N/A OBERKO   N/A MALE
1732 1000064872 ISAAC YAO LETSA MALE
1733 1000051787 ISAHKU  MORO MALE
1734 1000047724 ISAIAH KEKELI DAGADU MALE
1735 1000028730 ISHAEL AKADE JANET KWAASI MALE
1736 1000033852 ISHMAEL  ADOTEY MALE
1737 1000011484 ISHMAEL KOFI HOGGAR MALE
1738 1000017918 ISHMEAL  AMENYEDZI MALE
1739 1000009525 ISIDORE ELORM HODANU MALE
1740 1000003836 ISRAEL  SEDDOH MALE
1741 1000016001 ISRAEL KWAME KPELI MALE
1742 1000006317 ISRAEL KWASI NUMADZI MALE
1743 1000065214 ISSAC KOFI SEKYERE MALE
1744 1000058156 JACHAN EMMANUEL MALE
1745 1000032237 JACOB AGYEMAN MALE
1746 1000015871 JACOB DONKOR MALE
1747 1000032716 JACOB HATO MALE
1748 1000042001 JACOB JAGBEL MALE
1749 1000019609 JACOB NEKASEN MALE
1750 1000005856 JACOB TSIKATA MALE
1751 1000002406 JACOB ATTA OFORI MALE
1752 1000006488 JACOB BESA NEKU MALE
1753 1000059035 JACOB KORKU HUKPATI MALE
1754 1000062635 JACOB KUMAH ALEMATA MALE
1755 1000026408 JACOB KWAKU KUBI UNMARRIED MALE
1756 1000057728 JACOB YAO AZANU MALE
1757 1000021245 JALALUDEEN YAKUBU MALE
1758 1000008954 JAMES AKPIH MALE
1759 1000051142 JAMES LABUER MALE
1760 1000054685 JAMES NUTORWOLI MALE
1761 1000045100 JAMES  AMEDZO MALE
1762 1000006125 JAMES  ANTHONIO REJOICE DZIKUNU MALE
1763 1000033664 JAMES  GALLEY FELICIA AGBANYO MALE
1764 1000054579 JAMES  GEWUGEDE MALE
1765 1000031275 JAMES  LASSONG MALE
1766 1000006101 JAMES  SUKAH MALE
1767 1000010091 JAMES  TAGAR MALE
1768 1000047320 JAMES  TAGAR MALE
1769 1000021597 JAMES  YAO MIFETU MALE
1770 1000025308 JAMES KOFI GODZO MALE
1771 1000053695 JAMES KWASI BRUKUM MALE
1772 1000029136 JAMES KWASI GADZO MALE
1773 1000059937 JAMES YAO AHIATAKU MALE
1774 1000049219 JAMES YAO ATTOR MALE
1775 1000056120 JAMES YAW OKUNNYI MALE
1776 1000053819 JAPHET NAKOJA NCHAB MALE
1777 1000012824 JASPER  NOAGBE MALE
1778 1000046730 JEHOSHAPHAT TSOGBE MALE
1779 1000036058 JEMADI CHRISTIAN AKORLI MALE
1780 1000028816 JEREMIAH SELORM POMADEY MALE
1781 1000030065 JEROME AGBADA MALE
1782 1000003805 JERRY JOHN AGBANU MALE
1783 1000041315 JERRY JOHN JOHN BLANTARI MALE
1784 1000034520 JERRY KORANTENG ASOMANI MALE
1785 1000049721 JERRY YAO GBORSONGU MALE
1786 1000002400 JIM ETORNAM ODOI MALE
1787 1000052171 JOB SAJA WANA MALE
1788 1000044390 JOE DZIEDZORM ATUWO MALE
1789 1000052753 JOE FREEDOM TAWIAH MALE
1790 1000056001 JOEL AGBENORTO MALE
1791 1000051121 JOEL KOFI AKUBA MALE
1792 1000058564 JOEL KWAKU AGBENYEGA SEGBEDZI MALE
1793 1000059091 JOHN NARTOR MALE
1794 1000031812 JOHN   KUMORDZI MALE
1795 1000033145 JOHN ABAYAVOR MALE
1796 1000034737 JOHN AMPOFO MALE
1797 1000017052 JOHN DORVI MALE
1798 1000012608 JOHN LATSU MALE
1799 1000011850 JOHN VIFFAH MALE
1800 1000060087 JOHN WEATHERBORN MALE
1801 1000065890 JOHN ATSU AVOR MALE
1802 1000062472 JOHN BOAKYE ASIBUO MALE
1803 1000032678 JOHN DERRICK DOGBE MALE
1804 1000020771 JOHN JOHNSON TUGLO MALE
1805 1000050146 JOHN KWAME GBORGBLOR MALE
1806 1000046377 JOHN KWASI AMEDZO MALE
1807 1000019828 JOHN MAWUDOFIA KWADZOKPE MALE
1808 1000020126 JOHN MAWUDOFIA KWADZOKPE MALE
1809 1000021528 JOHN MAWULI ADJABENG MALE
1810 1000034283 JOHN MENSAH DZORKPE MALE
1811 1000007103 JOHN YAW BIMBI MALE
1812 1000035327 JOHNNY SABBAH MALE
1813 1000029168 JOHNNY OSEI BOATENG OHENE MALE
1814 1000007491 JOHNSON ADADE MALE
1815 1000014315 JOHNSON ADRAH MALE
1816 1000033989 JOHNSON AVEVOR MALE
1817 1000057508 JOHNSON GLAVEE MALE
1818 1000040237 JOHNSON TOMENU MALE
1819 1000012898 JOHNSON FIEW DONDY MALE
1820 1000041346 JOHNSON KENYOBAN LIPILLAH MALE
1821 1000051956 JONAS DANSU MALE
1822 1000057443 JONAS GBLOEKPOR MALE
1823 1000065417 JONAS KOFI SAWODIE MALE
1824 1000001699 JONAS YAO AKPLEHE MALE
1825 1000044362 JONATHAN AHIAKU MALE
1826 1000010934 JONATHAN AMEKUDZI MALE
1827 1000059841 JONATHAN OSEI MALE
1828 1000055982 JONATHAN AMEWONU SOSU MALE
1829 1000053153 JONATHAN DELA ZIKPI MALE
1830 1000033804 JONATHAN KOFI AGBEMABIESE KOFI MALE
1831 1000030743 JONATHAN MARK BONI MALE
1832 1000002965 JONATHAN MENSAH DOGBATSE MALE
1833 1000032341 JONES ABAYAVOR MALE
1834 1000062085 JONES GBEDEVI MALE
1835 1000058145 JOSEPH ADZAWLA MALE
1836 1000064696 JOSEPH AGBEMAVA MALE
1837 1000036022 JOSEPH AGYEI MALE
1838 1000036400 JOSEPH BADU MALE
1839 1000064502 JOSEPH BUABENG MALE
1840 1000035743 JOSEPH GASINU MALE
1841 1000001567 JOSEPH GOLO MALE
1842 1000055730 JOSEPH MENSAH MALE
1843 1000014035 JOSEPH QUARCOO MALE
1844 1000032050 JOSEPH VIDOGOE MALE
1845 1000049819 JOSEPH YABANI MALE
1846 1000021105 JOSEPH AGA AFERDI MALE
1847 1000055012 JOSEPH KODZO VIHO MALE
1848 1000015634 JOSEPH KORBLA KAGBAME MALE
1849 1000024666 JOSEPH WONDER GOMADO MALE
1850 1000014385 JOSEPH WONDER LAWOEKPOR MALE
1851 1000063408 JOSHUA SORKPOR MALE
1852 1000043072 JOSHUA AMEKUDI MALE
1853 1000002993 JOSHUA AMESAWU MALE
1854 1000024467 JOSHUA AMMISSAH MALE
1855 1000062120 JOSHUA BANSAH MALE
1856 1000025801 JOSHUA BICHAN MALE
1857 1000033112 JOSHUA DUM MALE
1858 1000023899 JOSHUA OPARE MALE
1859 1000011900 JOSHUA KOFI SUNUTSE MALE
1860 1000004023 JOSHUA KORBLAH WORWIE MALE
1861 1000010337 JOSHUA MALIKI NLIKI MALE
1862 1000045091 JOSHUA MAXWELL ATTOH MALE
1863 1000036180 JOSHUA NEGO KUDIHLOR MALE
1864 1000020346 JUDE DOGBE MALE
1865 1000008766 JUDE BOAFO NTEMINESO MALE
1866 1000003690 JULIUS OWUSU MALE
1867 1000015171 JULIUS TSALAH MALE
1868 1000008940 JULIUS ATTA OSEI MALE
1869 1000054793 JULIUS DZORGBENYUIE DZEDEDZI MALE
1870 1000036549 JULIUS ELIKPLIM TASHIE MALE
1871 1000023930 JULIUS JERRY ETSIADA NANCY KONDO MALE
1872 1000065693 JULIUS YAO HODO MALE
1873 1000053036 JUNIOR DABI KENNEDY DABI MALE
1874 1000053929 JUSTICE KLUTSE MALE
1875 1000032652 JUSTICE  AKORLI MALE
1876 1000053593 JUSTICE  BAVOR MALE
1877 1000046514 JUSTICE  CYPHER LEKEY KORDJO MALE
1878 1000024122 JUSTICE  DZADZE MALE
1879 1000035391 JUSTICE  ESIAWONAM KETENI MALE
1880 1000003188 JUSTICE  KWABENA CUDJOE MALE
1881 1000019179 JUSTICE  OWUSU MALE
1882 1000049912 JUSTICE AMEDIKU ASILEVI Y MALE
1883 1000030391 JUSTICE BALETOH SUNKWA MALE
1884 1000046644 JUSTICE KOBLAH WOKOMEGBE MALE
1885 1000030754 JUSTIN PRINCE AGBESI MALE
1886 1000061904 JUSTINE N/A AGBONUGLAH N/A MALE
1887 1000064649 KABIRU OSAFO SHAIBU MALE
1888 1000051294 KARIM MUSAH NACHIMPU MALE
1889 1000020105 KEGU JOHN MALE
1890 1000004490 KEKELI AARON TAMAKLOE BRUCE MALE
1891 1000025028 KELVIN GANU MALE
1892 1000042371 KELVIN ETSEY KUVODU MALE
1893 1000029166 KELVIN EWOENAM AZAGLO MALE
1894 1000011170 KEMEH KOFI FRANK MALE
1895 1000062127 KENNEDY AHIADORME MALE
1896 1000019175 KENNEDY AMETORWOGAH MALE
1897 1000039217 KENNEDY ANYIKWAFRE MALE
1898 1000028401 KENNEDY NYINASE MALE
1899 1000035553 KENNEDY TOMBIA MALE
1900 1000022464 KENNEDY KORSHIE AGBLEMIAWO MALE
1901 1000065735 KENNEDY KUMAH TSETSE YAO MALE
1902 1000019808 KENNEDY KWAKU MENSAH MALE
1903 1000017455 KENNEDY KWASI BEDU MALE
1904 1000006233 KENNEDY MALIK DOGBEY DZIFAH MALE
1905 1000031639 KINGSFORD KWAME ANNAN MALE
1906 1000007041 KINGSLEY ANKAMAH MALE
1907 1000052031 KINGSLEY ANKAMAH MALE
1908 1000052945 KINGSLEY NIMO MALE
1909 1000054473 KINGSLEY MAWUFEMOR AHIATI MALE
1910 1000023136 KLU GIDEON MALE
1911 1000038236 KLU ISAAC AYITE MALE
1912 1000044806 KOFI AGBOKOU POEL MALE
1913 1000003150 KOFI AMEGAH MALE
1914 1000049073 KOFI FUGA MALE
1915 1000016741 KOFITSE  TRAUGOTT MALE
1916 1000008759 KOLIKO KWAMI SAMUEL MALE
1917 1000009922 KONJA NDOMBI ENOCH MALE
1918 1000000667 KPLORLA KWASI KUNAKI MALE
1919 1000026729 KPOH GODSON KWABENA MALE
1920 1000013199 KUDZODZI JORDAN DOGBEDA MALE
1921 1000030234 KUGBLENU FOSTER MALE
1922 1000002330 KUKAH  EFADZI KENNEDY MALE
1923 1000008474 KUMAH DANIEL MALE
1924 1000045918 KWAKU AMEVORWOSHIE MALE
1925 1000022603 KWAKU GODSON KWADZO MALE
1926 1000046803 KWAKUTSE SEBASTIAN MALE
1927 1000026188 KWAME  ADAKA MALE
1928 1000001308 KWAME  GIN-ASEMPA MALE
1929 1000051163 KWAME  MARTIN MALE
1930 1000003819 KWASHIE AMENYO MALE
1931 1000020096 KWASHIE KEKELI AHIAVE MALE
1932 1000063245 KWASI DUGAH MALE
1933 1000061306 KWAWU BRIGHT MALE
1934 1000029482 LADZI CHARLES MALE
1935 1000025466 LAMBERT BEDZRAH MALE
1936 1000024252 LAMBERT KPORFOR MALE
1937 1000057937 LAMBERT KWASHIE LOGOH MALE
1938 1000005947 LANDRY KOSSI DZIWORNU MALE
1939 1000024828 LAQWSON MAKAFUI KWAMI MALE
1940 1000060519 LARRY M. K GOLI MALE
1941 1000007333 LAVOE HOLY MALE
1942 1000058566 LAWRENCE AWANU MALE
1943 1000037370 LAWRENCE DZAGALY MALE
1944 1000007927 LAWRENCE LUMOR MALE
1945 1000006341 LAWRENCE YAW HEDZE MALE
1946 1000057705 LAWSON ATIVOR MALE
1947 1000034810 LEDOR JOSHUA MALE
1948 1000000961 LEONARD ELI AGBEMABIESE MALE
1949 1000037992 LEONARD LEVESON MALE
1950 1000022182 LEONARD ISSAH BAIDOO MALE
1951 1000031974 LESELY KWAME ADJEI MALE
1952 1000001865 LESLIE BEDU-ADDO MALE
1953 1000035652 LEWIS MAWULI NANEWORTOR MALE
1954 1000020269 LIGHT HOENYEFIA MALE
1955 1000008223 LINCOLN ADESSEH MALE
1956 1000048664 LINDA BOAME MALE
1957 1000052924 LIVINGSTONE  AZUMAH MALE
1958 1000035636 LIVINGSTONE  TSEY MALE
1959 1000001684 LIVINGSTONE KWAME ATSUVIA MALE
1960 1000057239 LOUIS ELIKPLIM DORGBETOR NONE MALE
1961 1000054568 LOUIS KWABLA KAKAH MALE
1962 1000019281 LOVE NUTAKOR MALE
1963 1000045976 LUCAS ADEKPO MALE
1964 1000031630 LUCAS DZAWOE MALE
1965 1000004626 LUCAS ABOABEH DANSO MALE
1966 1000032811 LUCIUS KUMASSAH MALE
1967 1000045106 LUCKY AVAWORGBE AWUKUDZIE MALE
1968 1000053846 LUQMAN YAHAYA MALE
1969 1000006247 MACCARTHY AWUKU NUWORKPOR MALE
1970 1000045711 MAC-HAYFORD AMPADU MALE
1971 1000047441 MAC-LAWRENCE KADOGBE MALE
1972 1000004512 MACLEAN KWADWO BOADI MALE
1973 1000027263 MALACHI JUNIOR AKUTSE MALE
1974 1000013950 MALIK ABDUL IBRAHIM MALE
1975 1000043498 MANASSEH DZIDETO DIABA KWAME MALE
1976 1000065357 MANASSEH ATTI SEDENYO MALE
1977 1000064262 MANFRED AGYEI MALE
1978 1000057588 MANFRED  EGBADEWOE MALE
1979 1000061804 MARCUS ABIOLA MALE
1980 1000058922 MARCUS SETOR KPORHA MALE
1981 1000010439 MARK SERWORNU MALE
1982 1000008582 MARSHAL AMPONTIA MALE
1983 1000035512 MARTIN ADRAKEY MALE
1984 1000058263 MARTIN ASUNDA MALE
1985 1000014369 MARTIN GBENYO MALE
1986 1000033758 MARTIN KWAME BRIGHT MALE
1987 1000026636 MARTIN SAFO MALE
1988 1000009205 MARTIN GODSWAY ATIKPO GODSWAY MALE
1989 1000034255 MARTIN HORGLI MACADU MALE
1990 1000007282 MARTIN YAO SEBUAVA MALE
1991 1000004181 MARTIN YENUMAN WEINGAM MALE
1992 1000004758 MASCORT DZEKETEY MALE
1993 1000022391 MATHEW KWABLA KPORTSU MALE
1994 1000021950 MATHEW YAO EDEM AZIAKU MALE
1995 1000022633 MATHIAS AGBENYEGA ASINU MALE
1996 1000055567 MATTHEW HLORDZI MALE
1997 1000053513 MATTHEW TETTEY MALE
1998 1000012352 MATTHEW KWAME MANU MALE
1999 1000057466 MATTHEW KWAME MANU MALE
2000 1000030253 MAWUDOR YAO AVLIMEY MALE
2001 1000050287 MAWUENA KINGSLEY TSAKA MALE
2002 1000011351 MAWUFEMOR DOGBE GAKPETOR MALE
2003 1000038091 MAWUKO AKOTO MALE
2004 1000032965 MAWULI  ADDOR MALE
2005 1000019087 MAWULI  AFEKE MALE
2006 1000003335 MAWULI  AHIATAKU MALE
2007 1000021491 MAWULI  AWUMEE MALE
2008 1000024924 MAWULI  DICKSON AKATOR MALE
2009 1000029071 MAWULI  DOAMEKPOR MALE
2010 1000001686 MAWULI  GORNI MALE
2011 1000050706 MAWULI  KPESE MALE
2012 1000015869 MAWULI  MEKPORSIGBE MALE
2013 1000040784 MAWULI  SACKITEY MALE
2014 1000015881 MAWULI  WORWUI MALE
2015 1000064896 MAWULI GODWIN DARKEY MALE
2016 1000010857 MAWUNYA NOBLE AGBEKA MALE
2017 1000061668 MAWUNYEGAH  AMEVOR MALE
2018 1000065625 MAWUNYO KWAKU OTITIAKU MALE
2019 1000039916 MAWUTOR  TAGBOR MALE
2020 1000022566 MAXWELL ANSAH MALE
2021 1000059141 MAXWELL AVORNU BODZA MALE
2022 1000043094 MAXWELL AZUMAH MALE
2023 1000021819 MAXWELL ENIN MALE
2024 1000036701 MAXWELL KAKAKU MALE
2025 1000007466 MAXWELL KPEDA MALE
2026 1000010060 MAXWELL KUEYORNA MALE
2027 1000023117 MAXWELL MARTEY MALE
2028 1000011213 MAXWELL SIMPIE MALE
2029 1000023835 MAXWELL ZEVOR MALE
2030 1000060042 MAXWELL ASAMOAH AGBASAH MALE
2031 1000021750 MAXWELL DOGBEH TORYIE MALE
2032 1000036603 MAXWELL KORDZO MEKPORSIGBE YAYRA MALE
2033 1000040627 MAXWELL KWADZO NUKPEZAH MALE
2034 1000049043 MAYEBI WISDOM YAW MALE
2035 1000019394 MENSAH EPHRAIM KWAME MALE
2036 1000011293 MENSAH FAMOUS MALE
2037 1000008996 MENSAH JOSEPH MALE
2038 1000001779 MENSAH BENYINGI JACOB JACOB MALE
2039 1000038445 MEVORLAH  MICHEAL MALE
2040 1000025181 MICHAEL ADDAE MALE
2041 1000031520 MICHAEL  AFESORGBOR MALE
2042 1000019261 MICHAEL  AHIAVE MALE
2043 1000042320 MICHAEL  AKABA MALE
2044 1000024956 MICHAEL  AMEGBORNOR MALE
2045 1000033369 MICHAEL  AWUDI MALE
2046 1000046115 MICHAEL  AYAMENU MALE
2047 1000047315 MICHAEL  AYIKPA MALE
2048 1000016468 MICHAEL  DEI-FITIH MALE
2049 1000016765 MICHAEL  GANYO MALE
2050 1000031522 MICHAEL  KWASI KPEGLO MALE
2051 1000000816 MICHAEL  KWESI BANDOR MALE
2052 1000052133 MICHAEL  LANYO MALE
2053 1000021754 MICHAEL  LUMORVI MALE
2054 1000015580 MICHAEL  NYARKO MALE
2055 1000040484 MICHAEL  OBUBUAFO MALE
2056 1000041744 MICHAEL  OCLOO MALE
2057 1000049996 MICHAEL ADDO AKAAMAH ADODO MALE
2058 1000037911 MICHAEL JUSTICE AFENYO MALE
2059 1000008455 MICHAEL KLUTSE ANIPA MALE
2060 1000058369 MICHAEL KOBLA ATTIPOE MALE
2061 1000061778 MICHAEL KONDO SEDZRO MALE
2062 1000065811 MICHAEL KWADZO AHIAKU MALE
2063 1000021332 MICHAEL KWAKU ATITSOGBEY MALE
2064 1000018546 MICHAEL KWAME ATSU MALE
2065 1000028795 MICHAEL KWASI ADJEI MALE
2066 1000022443 MICHAEL KWESI MISHIWO MALE
2067 1000041219 MICHAEL SERLORM GBAFAH MALE
2068 1000039583 MICHAEL YAO ADEGBE MALE
2069 1000043868 MICHAEL YAO AGBODZAH MALE
2070 1000004783 MICHAEL YAO GANYO MALE
2071 1000049918 MICHEAL AHORTOR MALE
2072 1000029964 MICHEAL  AMANKWA MALE
2073 1000053056 MICHEAL  TOSSUKPE MALE
2074 1000016890 MICHEAL KOBLA GBEKLEY MALE
2075 1000013374 MIGHTY KLENAM GERALDO MALE
2076 1000041963 MIKE JUNIOR AZADO MALE
2077 1000012337 MMOR WALTER MALE
2078 1000045376 MODESTUS KOMLA GOLOH MALE
2079 1000016236 MOHAMMED INUSAH MALE
2080 1000065183 MORK RUBEN MORK MALE
2081 1000009468 MORO AMEGASHITSI MALE
2082 1000039434 MORO KADIRI MALE
2083 1000018449 MOROKIA ABU ALAGBE MALE
2084 1000009640 MORU SALIFU MALE
2085 1000019535 MOSES ABAKAH MALE
2086 1000057390 MOSES ADAMA MALE
2087 1000033617 MOSES AHIADZRO MALE
2088 1000026108 MOSES AKLI MALE
2089 1000023737 MOSES ANYRAVI MALE
2090 1000048581 MOSES EWLI MALE
2091 1000036152 MOSES NIMOH MALE
2092 1000036475 MOSES TETTEH MALE
2093 1000053500 MOSES KOFI MAFASSI NONE MALE
2094 1000011902 MOSES KOJO DZADE MALE
2095 1000031724 MOSES KWADZO KPELI MALE
2096 1000014362 MPANYINASAH YAW ISAAC MALE
2097 1000014189 MUSAH DANJIMAH MALE
2098 1000064426 MUSAH YAHAYA MALE
2099 1000040134 MUSTAPHA AGYEMANG MALE
2100 1000030103 NANA-DARKO NANA GODSTIME MALE
2101 1000044480 NAPO MOUSSA MALE
2102 1000039874 NAPOR  KUMAH MALE
2103 1000053200 NATHANIEL KOFI ABABIO AFRIFA MALE
2104 1000016844 NAZIR IBRAHIM MALE
2105 1000040971 NEGBLEY  AMOS MALE
2106 1000062592 NEID  AHORDZI MALE
2107 1000029363 NELSON ADJA-KWAKU MALE
2108 1000009066 NELSON AMOAH MALE
2109 1000062639 NELSON GBEWORDOH MALE
2110 1000034024 NELSON GLOVER AMEZUGBE MALE
2111 1000039241 NELSON HECTOR LUMOR MALE
2112 1000046637 NELSON KOMLA KWAME MALE
2113 1000036878 NELSON LANYO MALE
2114 1000050320 NELSON NORPLAH MALE
2115 1000022374 NELSON ZOTTOR MALE
2116 1000022689 NESTOR YAO ADUKPO MALE
2117 1000051864 NICHODEMUS NUTUKPOR MALE
2118 1000033695 NICHOLAS AGBOMADZI MALE
2119 1000046917 NICHOLAS AMABLE MALE
2120 1000039215 NICHOLAS YEBOAH MALE
2121 1000038151 NICHOLAS EDEM TEYI MALE
2122 1000008134 NICHOLAS MENSAH KLEDU MALE
2123 1000048302 NIGNAN NDOMBI DAVID NDOMBI MALE
2124 1000047288 NIMOAH  ROCKSON MALE
2125 1000058993 NIXON EYRAM DZAMPAH-AMETEPEE MALE
2126 1000001389 NKEGBE ASHIADEY MALE
2127 1000014053 NOAH OFORI MALE
2128 1000008324 NOAH AYIDAH MALE
2129 1000054802 NOAH CHRISTIAN DUMOR MALE
2130 1000032417 NOAH JONATHAN KWAO MALE
2131 1000016252 NOBLE AMENUKE MALE
2132 1000035356 NOBLE ABABIO DZAMBOE MALE
2133 1000046747 NOBLE DELA WOTORTSI MALE
2134 1000064790 NOUDIAMEKO ERIC MALE
2135 1000060959 NSOWAH  BENJAMIN MALE
2136 1000038563 NUDEKOR ABGESI MALE
2137 1000032556 NUDZEDZENYUIE DEDZO MALE
2138 1000009177 NUHU ISSAH MALE
2139 1000001445 NUKU ANKU MALE
2140 1000001814 NUSETOR CHRIS HOMADI MALE
2141 1000035241 NUWATI FREDERICK MAWUNYEGA MALE
2142 1000056520 NWAKI NTAGNAN MALE
2143 1000000524 NYAKE DAVID MALE
2144 1000048173 NYARKO KWEKU EMMANUEL MALE
2145 1000041924 NYIMBA COLLINS MALE
2146 1000013683 OBED AGBOSU MALE
2147 1000055042 OBED SARPEH MALE
2148 1000014451 OBED KODZO AMUZU MALE
2149 1000065146 OBEDEDOM KWASHIE SATORDZIE MALE
2150 1000056426 OBOUR  FRANCIS MALE
2151 1000020871 OBOUR K. K DAVID MALE
2152 1000045112 OBUOBI EDINAM MELVIN MALE
2153 1000006496 OFORI DAVID SUNKWA DAVID MALE
2154 1000043492 OGYEMOKO PASCAL SMITH MALE
2155 1000029831 OLERTEY MANASSEH TEYE MALE
2156 1000023129 OLIVER AZALU MALE
2157 1000064423 OMANKUMINTE           JERRY MALE
2158 1000031996 ONYAME OSMAN MALE
2159 1000035451 OPARE GODWIN YAW MALE
2160 1000058432 OPOKU  PRINCE MALE
2161 1000013608 OPPONG   OBED MALE
2162 1000008560 OPPONG DESMOND MALE
2163 1000058728 OPPONG EVANS MALE
2164 1000000876 OPPONG NKRUMAH EMMANUEL NONE MALE
2165 1000038779 OSABUTEY FRANK MALE
2166 1000031601 OSBORN DOTSEY AGBANU MALE
2167 1000047438 OSCAR HOTORWOLOR MALE
2168 1000020522 OSCAR SEPENU MALE
2169 1000057927 OSCAR KWASI DONKOR NIL MALE
2170 1000023667 OSCAR SESIME KOKU MODZRO MALE
2171 1000064701 OSWALD BADAGBOR MALE
2172 1000000518 OURO ALBERT MALE
2173 1000046918 OYATEY MAWULI MALE
2174 1000046395 PASCAL OFORI MALE
2175 1000040611 PATRICK   KWAPONG MALE
2176 1000032232 PATRICK DUNYO MALE
2177 1000004588 PATRICK MAWUTOR MALE
2178 1000059642 PATRICK QUAYE MALE
2179 1000060958 PATRICK TSEKPO MALE
2180 1000052518 PATRICK BONIFACE AMUZU MALE
2181 1000034454 PATRICK DZELU DOGBATSE MALE
2182 1000049637 PATRICK KOMLA DAI-KOSI MALE
2183 1000025714 PATRICK KWEKU ATSU OCLOO MALE
2184 1000007929 PATRICK SENANU YEVU-AGBI MALE
2185 1000044393 PATRICK YAO AGBENU MALE
2186 1000037135 PAUL AKPALU MALE
2187 1000040993 PAUL AVEMEGAH MALE
2188 1000016271 PAUL BIBOM MALE
2189 1000009025 PAUL DZATA MALE
2190 1000022199 PAUL ATSU DORWU MALE
2191 1000007891 PAUL ATSU DORWU MALE
2192 1000033017 PAUL OPOLIBI YEGBEN MALE
2193 1000000971 PAWIAH RAYMOND RAY MALE
2194 1000033068 PERFECT KWAKU KUMI MALE
2195 1000030681 PETER  AGOHA MALE
2196 1000057980 PETER  ASANTE MALE
2197 1000061506 PETER  EDALA KUCHADO MALE
2198 1000014580 PETER  GASIKAH MALE
2199 1000016437 PETER  JACSON MALE
2200 1000058657 PETER  LALAM MALE
2201 1000004618 PETER KODZO KALEKU MALE
2202 1000006181 PETER KOFI ANNAN MALE
2203 1000061560 PETER KWAME BADAGBOR MALE
2204 1000032661 PETER MAKAFUI AMEDZEAME M.K MALE
2205 1000023765 PETER MAWUSI AHIAKPOR MALE
2206 1000005008 PETER SEYRAM KPEISON MALE
2207 1000033432 PETER YAO KAKA MALE
2208 1000063231 PHANUEL KWAMLA TAMPO MALE
2209 1000033273 PHILEMON ASARE MALE
2210 1000041542 PHILIMON AGBEVEM MALE
2211 1000010496 PHILIP AGBO MALE
2212 1000008877 PHILIP AVORXE MALE
2213 1000060739 PHILIP BONSU   NONE MALE
2214 1000009330 PHILIP BUMABUM MALE
2215 1000011269 PHILIP DAMPTEY MALE
2216 1000027935 PHILIP KUGBLENU MALE
2217 1000046099 PHILIP KUMI MALE
2218 1000054115 PHILIP KWABLA APEMEKU MALE
2219 1000056956 PHILIP TRONSI MALE
2220 1000046965 PHILIP AGBEY HUZIE MALE
2221 1000041477 PHILIP KOFI KPORXA MALE
2222 1000025296 PHILIP KWABLA GBEMU MR MALE
2223 1000036770 PHILIP KWADZO QUARSHIE MALE
2224 1000000768 PHILIP KWAKU EWU MALE
2225 1000009407 PHILIP SEYRAM AGBOLEGBE MALE
2226 1000028959 PHILIP YAO DORGBETOR MALE
2227 1000044500 PHILLIP ABLORMETI MALE
2228 1000062732 PIOUS KWASI KPLIGI MALE
2229 1000008104 PIOUS KWESI ANANSEY MALE
2230 1000056157 PIUS  CASTA MALE
2231 1000038642 PIUS  KONAM MALE
2232 1000040735 PIUS  NYARKO MALE
2233 1000002268 PIUS  SEMANSHYIA MALE
2234 1000024532 PIUS NEWTON AMEVOR MALE
2235 1000057484 PRECIOUS AWITTOR MALE
2236 1000058533 PRECIOUS TSEKYI MALE
2237 1000031565 PRINCE AMU MALE
2238 1000008498 PRINCE ABOAGYE MALE
2239 1000028932 PRINCE AGBO MALE
2240 1000001571 PRINCE AGBOVI MALE
2241 1000024896 PRINCE AWUKU MALE
2242 1000011124 PRINCE DAGODZO MALE
2243 1000027085 PRINCE DARKO MALE
2244 1000032914 PRINCE NYEFENE MALE
2245 1000044479 PRINCE QUASHIE MALE
2246 1000009317 PRINCE ZIDDAH MALE
2247 1000009317 PRINCE ZIDDAH MALE
2248 1000033676 PRINCE AGBEKO CRESENT WORLANYO MALE
2249 1000047725 PRINCE DELA KWESI NUGBEMADO MALE
2250 1000024279 PRINCE EDWARD HEH MALE
2251 1000004157 PRINCE FRANCIS DAKEY MALE
2252 1000044968 PRINCE JOHNSON AFENYO MALE
2253 1000031497 PRINCE KOFI ADDO MALE
2254 1000065280 PRINCE KOFI ADU MALE
2255 1000033255 PRINCE KORSI TEIBI MALE
2256 1000052160 PRINCE KWAKU GBEDEHO MALE
2257 1000025445 PRINCE KWASI AMEXO MALE
2258 1000000740 PRINCE OSEI GYAMFI MALE
2259 1000021444 PRINCE WISDOM AMUZU MALE
2260 1000042147 PRINCE WONDER PRINCE KUWORNU KOFI MALE
2261 1000014240 PRINCE YAWO TEDUKPOR MALE
2262 1000000413 PRINCE YAYRA NUTOGO MALE
2263 1000043949 PRINCE-ENOCH MAWULI TSIKATA MALE
2264 1000061057 PROMISE KOVE MALE
2265 1000008439 PROMISE  KOFIGAH MALE
2266 1000041446 PROMISE  KWAME MACDORNOR MALE
2267 1000042134 PROMISE  MORLEME MALE
2268 1000042295 PROMISE YAW AMETORWU MALE
2269 1000039839 PROSPER   OFROCHENG MALE
2270 1000025121 PROSPER AGBOTSE MALE
2271 1000037080 PROSPER AMADOR MALE
2272 1000038533 PROSPER AMOAH MALE
2273 1000062727 PROSPER APPIAH MALE
2274 1000013527 PROSPER AYEWUBO MALE
2275 1000053711 PROSPER AZIAMADIA MALE
2276 1000006141 PROSPER DOE MALE
2277 1000038775 PROSPER GATOR MALE
2278 1000004200 PROSPER GEFU MALE
2279 1000055866 PROSPER KLABI MALE
2280 1000014036 PROSPER KUTOR MALE
2281 1000060884 PROSPER MEKPORSIGBE MALE
2282 1000045834 PROSPER MENSAH MALE
2283 1000013434 PROSPER SROKUDA MALE
2284 1000034650 PROSPER WANNI MALE
2285 1000058577 PROSPER KLENAM TSIPOKOR MALE
2286 1000021358 PROSPER KOFI ANANE AVUADA MALE
2287 1000053683 PROSPER KORBLA AMEDORME MALE
2288 1000061396 PROSPER KORBLA AMEDORME MALE
2289 1000040716 PROSPER KWADJO APREKU MALE
2290 1000032458 PROSPER KWAKU ADIABO MALE
2291 1000012899 PROSPER KWASIKUMAH YEVU MALE
2292 1000038910 PROSPER KWESI OKOEGYE MALE
2293 1000052432 PROSPER TISINBO LIPPILLA NONE MALE
2294 1000003319 PUAL ELORM AMENYO MALE
2295 1000033052 QUAYE SAMUEL NARTEH MALE
2296 1000062282 RAPHAEL AGBENYENYA MALE
2297 1000040616 RAPHAEL DOH-NANI MALE
2298 1000056166 RAPHAEL DONU MALE
2299 1000039444 RAPHAEL FIAGBOR MALE
2300 1000010981 RAPHAEL GBORGBLOVOR SINGLE MALE
2301 1000049758 RAPHAEL GOLLO MALE
2302 1000002829 RAPHAEL HAMENU MALE
2303 1000030457 RAPHAEL HANSON MALE
2304 1000059609 RAPHAEL KPOGO MALE
2305 1000034734 RAPHAEL LANYO MALE
2306 1000001376 RAPHAEL TSETSE MALE
2307 1000059845 RAPHAEL ZODDAH MALE
2308 1000018239 RAPHAEL GANYO ATSU MALE
2309 1000057688 RAPHAEL KOBLA DZIVENU MALE
2310 1000015878 RAPHAEL KOBLA ELORM DZIVENU MALE
2311 1000029003 RAPHAEL TAWIAH NYAME MALE
2312 1000030346 RAPHAEL YAW FRAO MALE
2313 1000032836 RAPHEAL ANYOMITSE MALE
2314 1000054928 RAPHEAL LEWU MALE
2315 1000006005 RAYMOND AHLIJAH MALE
2316 1000009018 RAYMOND ANOKYE MALE
2317 1000022171 RAYMOND DUGBLOE MALE
2318 1000046693 RAYMOND EDZORHOHO MALE
2319 1000051904 RAYMOND FIAWOO MALE
2320 1000065512 RAYMOND KUMAH MALE
2321 1000025816 RAYMOND KUMAHOR MALE
2322 1000002717 RAYMOND TESSU MALE
2323 1000006087 RAYMOND BLESS AVORGBEDOR MALE
2324 1000015837 RAYMOND KWASI AGBEFU MALE
2325 1000043964 RAYMOND KWEKU DZANADO MALE
2326 1000008045 RAYMOND MAWUKO LUCAS MALE
2327 1000015313 RAYMOND NIL AKAKPO MALE
2328 1000048208 RAYMOND SELORM DZAKA MALE
2329 1000044722 RAYMOND WILLIAMS ATUOBI KWAME MALE
2330 1000017228 RAZAK ALHASSAN MALE
2331 1000045096 REDEEMER AMENGOR MALE
2332 1000025896 REDEEMER KWAME TAMAKLOE MALE
2333 1000012253 REDEEMER KWAKU GALLEY MALE
2334 1000056987 REINDOLPH KONAM MALE
2335 1000060354 REINDOLPH GYASI OWUSU MALE
2336 1000008690 REUBEN AWLEDOR MALE
2337 1000007944 REUBEN AMENIGYE MALE
2338 1000040919 REUBEN AMOAH MALE
2339 1000012697 REUBEN MANYO MALE
2340 1000011126 REUBEN K NSENYA MALE
2341 1000025462 REUBEN KWABLA AWALEKPOR MALE
2342 1000048385 RICHARD ADZAKPA MALE
2343 1000055796 RICHARD APPAW MALE
2344 1000027549 RICHARD DOMPREH MALE
2345 1000039774 RICHARD DORKENU MALE
2346 1000025200 RICHARD QUAYE MALE
2347 1000032081 RICHARD AGBENYEGA MALE
2348 1000021023 RICHARD AMEGBEDJIE MALE
2349 1000009239 RICHARD ANKRAH MALE
2350 1000004236 RICHARD BEDZRA MALE
2351 1000038673 RICHARD DEFFOR MALE
2352 1000051290 RICHARD DOVI MALE
2353 1000009904 RICHARD DZADE MALE
2354 1000024016 RICHARD KAKRABAH-QUARSHIE MALE
2355 1000046399 RICHARD KEDE MALE
2356 1000024780 RICHARD NYAMEDI KWADWO MALE
2357 1000000710 RICHARD OHENE MALE
2358 1000008248 RICHARD OWARE MALE
2359 1000059991 RICHARD OYOME MALE
2360 1000015825 RICHARD SEMAVOR MALE
2361 1000051970 RICHARD ALVIN TSYOKOR YAW MALE
2362 1000034303 RICHARD KOFI AMEGATSE MALE
2363 1000062873 RICHARD KOFI FIAGBE MALE
2364 1000024902 RICHARD KOFIE KABON MALE
2365 1000021687 RICHARD KORBLA ALIDZO MALE
2366 1000028840 RICHARD KUDZO AGBEZUKE MALE
2367 1000040914 RICHARD KWAME AGBANU MALE
2368 1000037468 RICHARD SEDUDZI WORDI MALE
2369 1000058857 RICHARD SENYO GADASU MALE
2370 1000010378 RICHARD YAO ZOWONU YAO MALE
2371 1000036553 RICHARD YAW KUMAH MALE
2372 1000004684 RICHMOND HINI MALE
2373 1000050120 RICHMOND MENSAH MALE
2374 1000049689 RICHMOND SEMANU MALE
2375 1000032177 RICO ANUMU MALE
2376 1000008501 ROBERT AZIGI MALE
2377 1000037557 ROBERT HEBIDZI MALE
2378 1000009990 ROBERT KOBLA AWUYE MALE
2379 1000048877 ROBERT LAWSON MALE
2380 1000036860 ROBERT OSEI MALE
2381 1000032088 ROBERT SATSI MALE
2382 1000040383 ROBERT JUNIOR DRAPHOR MALE
2383 1000007331 ROBERT KOFI TETTEH MALE
2384 1000034758 ROBERT KORSI GODIGBE MALE
2385 1000017190 ROBERT MENSAH ABLETOR MALE
2386 1000025408 ROBSON DZIWORNU D ANFOR MALE
2387 1000035613 ROCK WORMADE TRONSI MALE
2388 1000030330 ROCKSON KWABENA ADU MALE
2389 1000040002 ROCKSON WAWO DENKU MALE
2390 1000016278 ROCKY AWAGA MALE
2391 1000003380 ROLAND FRIMPONG MANSO MALE
2392 1000055740 ROMEO AGYEKUM GYASI MALE
2393 1000026352 RUBEN AGBOSU MALE
2394 1000058115 RUBEN AKAHO MALE
2395 1000040736 RUBEN KOSSO ANKUTSE MALE
2396 1000025785 RUBEN KWAKU NYADOR MALE
2397 1000056282 RUEBEN LENYE MALE
2398 1000045853 RUEBEN REUBEN AHIABOR AKEY TOVI MALE
2399 1000038860 RUFUS KOJO ATTISO KOJO MALE
2400 1000059266 RUFUS TEYE OSSOM MALE
2401 1000022547 SADAT ISSAH FATIMA ABDULAI ISSAH MALE
2402 1000000724 SALISU YAHAYA SHIABU JOHN MALE
2403 1000053654 SALITSI YAO EPHRAIM DELALI ODOOM MALE
2404 1000014072 SALLAH NONE FUSEINI NONE MALE
2405 1000012316 SAMEUL KOFI DAGBAH MALE
2406 1000065182 SAMPSON AGBANU MALE
2407 1000037509 SAMPSON AGYAPONG MALE
2408 1000012557 SAMPSON BAWIAH MALE
2409 1000065066 SAMPSON DENYO MALE
2410 1000032586 SAMPSON HAVOR MALE
2411 1000030117 SAMPSON KARTEY MALE
2412 1000005908 SAMPSON MINTAH MALE
2413 1000032805 SAMPSON KWAKU KUMORDZI MALE
2414 1000050225 SAMSON YAW HODOH MALE
2415 1000027121 SAMSUEL DONKOR MALE
2416 1000028659 SAMUEL FIEBOR MALE
2417 1000009332 SAMUEL GBAFA MALE
2418 1000045665 SAMUEL TOGAH MALE
2419 1000037925 SAMUEL  AGBADZIDAH YAYRA MALE
2420 1000032522 SAMUEL  AGBOKA MALE
2421 1000036413 SAMUEL  AHIADORME MALE
2422 1000032145 SAMUEL  AHU MALE
2423 1000008983 SAMUEL  AMANIAMPONG MALE
2424 1000035609 SAMUEL  AMENUKU MALE
2425 1000039418 SAMUEL  ANAGO MALE
2426 1000040521 SAMUEL  ANKU MALE
2427 1000052557 SAMUEL  ATTAKPE MALE
2428 1000033174 SAMUEL  AYIKU MALE
2429 1000032796 SAMUEL  DANSO MALE
2430 1000039815 SAMUEL  HADZI MALE
2431 1000010174 SAMUEL  KWAME AHIAKONU MALE
2432 1000004432 SAMUEL  MAWUDZRO MALE
2433 1000041947 SAMUEL  MORDEY MALE
2434 1000058827 SAMUEL  NYONATOR MALE
2435 1000022084 SAMUEL  ODOI MALE
2436 1000052958 SAMUEL  OKLU MALE
2437 1000026672 SAMUEL  OSENGYEKWA MALE
2438 1000038203 SAMUEL ABO ESSUMAN MALE
2439 1000051494 SAMUEL AGBENYA ZOWADA MALE
2440 1000032416 SAMUEL APPIAH OBUBAH MR. MALE
2441 1000010805 SAMUEL CHRIS OBINPEH MALE
2442 1000046394 SAMUEL DARKO AGYEI MALE
2443 1000064623 SAMUEL DOE YAW AGBATI MALE
2444 1000001122 SAMUEL KOFI BOAME MALE
2445 1000001560 SAMUEL KWAME AFRAM MALE
2446 1000054578 SAMUEL KWAME DUNYOH MALE
2447 1000051095 SAMUEL SENA AMENYA MALE
2448 1000009135 SAMUEL SENYO AKPABLI MALE
2449 1000062327 SAMUEL TETTEH WAYO AGBI – MALE
2450 1000044198 SAMUEL YAO ADDO MALE
2451 1000053310 SAMUEL YAW ATIEFU MALE
2452 1000053535 SAMUELSON KOJO ASAMOAH MALE
2453 1000051306 SANDOL NBORANDA MALE
2454 1000037246 SANNI MOHAMMED MALE
2455 1000006256 SAVIOUR ADORSHIE GODFADA MALE
2456 1000040382 SAVIOUR AFAVI MALE
2457 1000001692 SAVIOUR AGBAKA MALE
2458 1000025715 SAVIOUR AMEDOR MALE
2459 1000012867 SAVIOUR BUSA MALE
2460 1000028288 SAVIOUR DAGADU MALE
2461 1000030377 SAVIOUR DELA KWESI ADAMAH MALE
2462 1000021273 SAVIOUR DZIGBA MALE
2463 1000048245 SAVIOUR KPEDATOR MALE
2464 1000032634 SAVIOUR MONKOTO MALE
2465 1000044955 SAVIOUR NUKPEZAH MALE
2466 1000004735 SAVIOUR SEXORNU MALE
2467 1000009959 SAVIOUR HORLA YORMESOR MALE
2468 1000032563 SEDICK KOFI AMETEFE MALE
2469 1000050159 SELASE LATSU MENSAH MALE
2470 1000028119 SELORM  ADABLANU MALE
2471 1000016526 SELORM  ADISU MALE
2472 1000040999 SELORM  AMEDUME MALE
2473 1000006891 SELORM  GBEKU MALE
2474 1000058562 SELORM  KPESESE MALE
2475 1000065675 SELORM  KWAWU MALE
2476 1000025017 SELORM DZAKPASU KWAKU MALE
2477 1000030860 SENANU HANSON AFUTU MALE
2478 1000056737 SENYO KALEDZI MALE
2479 1000056579 SETH AGBOVEY MALE
2480 1000058046 SETH BINAH MALE
2481 1000056385 SETH SOSU MALE
2482 1000016669 SETH TSOTI MALE
2483 1000042163 SETH WORMADEY MALE
2484 1000017843 SETH ATAKORA ASARE MALE
2485 1000009183 SETH KOJO ATAGBA MALE
2486 1000042035 SETH KWAME AHOVI MALE
2487 1000030964 SETH KWASI DARKO MALE
2488 1000022054 SEYRAM  AFEKE MALE
2489 1000059646 SEYRAM  ANSAH MALE
2490 1000039368 SEYRAM QUIST KOJO ATSU NA MALE
2491 1000003315 SHADRACK AMONOO MALE
2492 1000055726 SHEPHERD JOSEPH MODZAKA MALE
2493 1000052355 SHINE KELVIN ZORMELO MALE
2494 1000030776 SHINE KWAKU HOMU TORDZRO MALE
2495 1000055603 SIDNEY NEWLOVE  DUSU MALE
2496 1000031778 SILAS ABOTSI YAWILL MALE
2497 1000060633 SIMON ADZAGELI MALE
2498 1000035379 SIMON AGOROR MALE
2499 1000049916 SIMON BADASU MALE
2500 1000044491 SIMON BOADI MALE
2501 1000037654 SIMON KOFI BUBUNE KPESSEKU MALE
2502 1000016938 SIMON EDEM DEKU MALE
2503 1000034014 SIMON KOFI DABUOKU MALE
2504 1000062443 SIMON KWASI KPOBI MALE
2505 1000043511 SIMON NTANYI BILIBIGNI MALE
2506 1000002875 SIMON YAO FOLI MALE
2507 1000017778 SINATRA ANATEY LOMOTEY MALE
2508 1000042447 SITSO KWAMI BANI MALE
2509 1000063985 SLEDEN DELA KODZO MALE
2510 1000002040 SLYVANUS YAO AWUNYO-DOGBEY MAURICE MALE
2511 1000002332 SMART AFFRAM MALE
2512 1000018133 SOH ETONAM AGNES AVOGBEDOR MALE
2513 1000040538 SOLOMON AGBONYITOR MALE
2514 1000041563 SOLOMON ADDAE MALE
2515 1000049524 SOLOMON AWADZI MALE
2516 1000040203 SOLOMON HODZI MALE
2517 1000046165 SOLOMON KLINOGO MALE
2518 1000011499 SOLOMON NYAME MALE
2519 1000023827 SOLOMON OFFEI MALE
2520 1000058400 SOLOMON EPHRAM KWABENA YENTUMI MALE
2521 1000051429 SOLOMON KOJO APEDO MALE
2522 1000059519 SOLOMON KWAKU ADDAE MALE
2523 1000027208 SOLOMON WOLARNYO FIAGBENU MALE
2524 1000025676 SORKPA RICHARD MALE
2525 1000017952 SOSTHENESS  AMEGASHIE MALE
2526 1000032508 STANLEY  KLU MALE
2527 1000030749 STANLEY  KWAME PRETSYI MALE
2528 1000057280 STANLEY KWESI KODJO   – MALE
2529 1000034558 STEPHEN   AGYEN MALE
2530 1000030558 STEPHEN AYIKPAH MALE
2531 1000019348 STEPHEN BAKAR MALE
2532 1000043226 STEPHEN GYAN ASANTE MALE
2533 1000040312 STEPHEN KARIM MALE
2534 1000053746 STEPHEN KRAH MALE
2535 1000016381 STEPHEN LARTEY MALE
2536 1000001457 STEPHEN MAWUWORDOR MALE
2537 1000002872 STEPHEN ODURO MALE
2538 1000005889 STEPHEN KOFI AWASEH MALE
2539 1000054114 STEPHEN KOMLA KLIDO MALE
2540 1000033870 STEPHEN KORDZO SERWORNU MALE
2541 1000009218 STEPHEN KWAME TETTEH MALE
2542 1000013698 STEPHEN KWASI DZAH MALE
2543 1000002236 STEPHEN KWESI FIAKOMLA MALE
2544 1000049397 STEPHEN NII OKAI MALE
2545 1000013885 STEPHEN YAYRA TSIGBE MALE
2546 1000023495 STEVE KWASI ADDAI MALE
2547 1000033944 SULEMANA  ABDUL HAKIM MALE
2548 1000057566 SULEY   MOHAMMED MALE
2549 1000025897 SUNKWA CHRISPIN MALE
2550 1000032201 SURPRISE KOFI KUATSIKOR MALE
2551 1000054276 SYLVANUS ANANI MALE
2552 1000002040 SYLVANUS AWUNYO-DOGBEY MALE
2553 1000037793 SYLVESTER FIANU MALE
2554 1000034173 SYLVESTER GBEKU MALE
2555 1000063388 SYLVESTER NKRUMAH MALE
2556 1000056251 SYLVESTER NYARKO MALE
2557 1000063076 SYLVESTER VINYO MALE
2558 1000047878 TAMAKLOE AVISEY NELSON MALE
2559 1000036896 TAMEKLO EVANS MALE
2560 1000044242 TANNKO IBRAHIM ABDUL – RAHEEM MALE
2561 1000055876 TARIC AZIZ MALE
2562 1000008246 TATRAH ERNEST MALE
2563 1000005124 TAY MARTIN MALE
2564 1000032781 TAYON  KWAME MALE
2565 1000009844 TEFE  SAGA MALE
2566 1000009405 TEKPOR EMMANUEL MALE
2567 1000024233 TENGEY CAESAR  AUGUSTUS MALE
2568 1000003363 THEODORE ASIWOKO MALE
2569 1000015712 THEODORE KLUVI MALE
2570 1000039353 THEODORE YAW AMAM MALE
2571 1000025170 THEOPHILUS NORVOR MALE
2572 1000006986 THOMAS AGORDZETOR MALE
2573 1000006053 THOMAS SHIASHIE MALE
2574 1000016127 THOMAS KOFI LOTSU MALE
2575 1000050722 THOMAS KWABLA GBEDZI MALE
2576 1000032710 THOMAS KWAME AYIDAH MALE
2577 1000012194 THOUHIL ISMAIL MALE
2578 1000046622 TIPAH KOFI COSMOS ABRANTE MALE
2579 1000013714 TITUS HADZIDE MALE
2580 1000014192 TOFFIC  MOHAMMED MALE
2581 1000020177 TONY KWAME YESEWONYUI MALE
2582 1000006654 TORNYENU SYLVESTER KOFI MALE
2583 1000014902 TSORNYAKEH INNOCENT KWABENA MALE
2584 1000056517 TWENTOR EMMANUEL MALE
2585 1000012823 VALDIS PHILIP AKATI MALE
2586 1000024687 VICENT HUKPORTI VICENT HUKPORTI MALE
2587 1000003982 VICENT MAWULI ANIEWU MALE
2588 1000022883 VICTOR KAKAKLOLO MALE
2589 1000049778 VICTOR KUMEKO MALE
2590 1000024051 VICTOR VOVOBU MALE
2591 1000017892 VICTORY KUNKAH MALE
2592 1000028753 VINCENT BADU MALE
2593 1000065405 VINCENT OKRAH MALE
2594 1000049948 VINCENT SEMANU MALE
2595 1000051868 VINCENT Y AZASU MALE
2596 1000032045 VINCENT DZIFA GELI MALE
2597 1000049376 VINCENT ELIKLEM AMOAKU MALE
2598 1000017648 VINCENT JERRY KOFI DRAFOR NONE MALE
2599 1000000652 VINCENT KOFI EDZORHO MALE
2600 1000017134 VINCENT KWAKU OCLOO MALE
2601 1000000972 VINCENT XORLALI AMEGAYIBOR MALE
2602 1000012990 WALKER SOKPOR HAMENU MALE
2603 1000009960 WALTER AMETEPE MALE
2604 1000056722 WAYO KWABENA VINCENT MALE
2605 1000045113 WILFRED ZIGAH MALE
2606 1000033076 WILLAMS AGBENYO KPOGO MALE
2607 1000002222 WILLIAM ASARE MALE
2608 1000024579 WILLIAM LUMOR MALE
2609 1000028344 WILLIAM KOFI DZREKEY MALE
2610 1000032228 WILLIAM KWADJO KRAH MALE
2611 1000002389 WILLIAM KWASI AWAWORYI MALE
2612 1000049732 WILLIAMS DODZI AHANOGBE MALE
2613 1000008453 WILLIAMS DOMPEY MALE
2614 1000040114 WILLIAMS KOFI NUTAKOR MALE
2615 1000049926 WILSON AZUMAH MALE
2616 1000019820 WILSON KLATSU MALE
2617 1000039098 WILSON ELORM PEKYI MALE
2618 1000009202 WILSON KOFI MOLEGE OSEI KOFI MALE
2619 1000006508 WILSON KWAKU SOGBO MALE
2620 1000020739 WINFRED  ADZAMLI MALE
2621 1000024959 WINFRED ATESE ONAI MALE
2622 1000026694 WINFRED SELASE MIHAYE MALE
2623 1000005842 WINFRED SELORM MISHIWO MALE
2624 1000062072 WINFRED YAO AFEWU MALE
2625 1000062256 WISDOM AFETORGBOR MALE
2626 1000045985 WISDOM AGBADOKU MALE
2627 1000053411 WISDOM AGBEMEFIA MALE
2628 1000052402 WISDOM AGBOZO MALE
2629 1000064608 WISDOM AGORTIMEVOR MALE
2630 1000055536 WISDOM AKORLI MALE
2631 1000050774 WISDOM AWUKUVI MALE
2632 1000027128 WISDOM DAGADU MALE
2633 1000041650 WISDOM DARKU MALE
2634 1000051343 WISDOM DEKATOR MALE
2635 1000023508 WISDOM DZAH MALE
2636 1000039739 WISDOM GYESU MALE
2637 1000040639 WISDOM KOFODU MALE
2638 1000009901 WISDOM KOTTOR MALE
2639 1000022463 WISDOM MENSAH MALE
2640 1000045943 WISDOM MIFETU MALE
2641 1000013137 WISDOM NOAGBE MALE
2642 1000041585 WISDOM OCLOO MALE
2643 1000033630 WISDOM SENANU MALE
2644 1000057235 WISDOM SOGAH MALE
2645 1000047922 WISDOM TEGE MALE
2646 1000055361 WISDOM YAO AGBAVE MALE
2647 1000037441 WISDOM KOJO ADJASU MALE
2648 1000062263 WISDOM KOJO GBITOR MALE
2649 1000005201 WISDOM KORKU KUWORNU MAWUFEMOR MALE
2650 1000039202 WISDOM KWAKU AGBOGA MALE
2651 1000007462 WISDOM KWAME AGBENYO MALE
2652 1000012925 WISDOM MAWULI KWAMI MALE
2653 1000011214 WISDOM SENANU AWADZI MALE
2654 1000020748 WISDOM YAO AGBLOR MALE
2655 1000011873 WISDOM YAO AKPLAH MALE
2656 1000065877 WISDOM YAW GOKA MALE
2657 1000060759 WISE KODJO ADANU MALE
2658 1000059202 WISE MENSAH OSEI MALE
2659 1000036381 WITTY KWAWU MALE
2660 1000018853 WODOTO LAWSON AKPEKO CECILIA DZIWORNU MALE
2661 1000015521 WONDER BEDZRA MALE
2662 1000015117 WONDER DZOFOXE MALE
2663 1000052918 WONDER MAKAFUI MALE
2664 1000052056 WONDER KOFI DALI MALE
2665 1000065289 WONDER KWASI GAGLO MALE
2666 1000005876 WONDER KWASI KPE MALE
2667 1000008567 WORLANYO   NUDEY MALE
2668 1000000266 WORLANYO EKUMEBU MALE
2669 1000027811 WORLANYO MICHEAL YEVU MALE
2670 1000060439 WUNI  SAMUEL MALE
2671 1000014601 XORLALI AMEFO AGBEWU MALE
2672 1000019059 YAW BEYIKINAM MALE
2673 1000062985 YEBOAH FRANCIS MALE
2674 1000061940 YEBOAH NORBERT MALE
2675 1000003507 YEZUWOFUTOR DELA MALE
2676 1000019108 YOHANES AMETETEPE MALE
2677 1000026349 ZAKARI ALAGBE MALE
2678 1000056784 ZEALOT ANING MALE
2679 1000046080 ZIGAH KORBLA OSCAR MALE
2680 1000052399 ZOGAH  DANIEL MALE
2681 1000055148 ZOTTOR KWABLA ESELA 
MALE

ⓒ PEMTSIKATA NEWS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s